Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování + podrobné informace o novém stavebním zákonu

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.11.2021
9.00 - cca 15.30 - 16.00
    —
21235

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor částí dosud platného i navrhovaného stavebního zákona na úseku územní plánování, spoluautor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Územní plánování

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Seminář bude kromě výkladu k problémům současné praxe zaměřen také na podrobné informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Období mezi platností a účinností zákona je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Na semináři bude probráno jeho paragrafové znění včetně informace o hlavních změnách souvisejících zákonů, zejména pak

Program:

 • I. Problémy současné praxe:
  • problematika podstatné úpravy a opakovaného veřejného projednání,
  • chyby ve vymezování zastavěných území, zda zahrnovat do ZÚ zbořeniště,
  • správné používání pojmů (zastavitelná plocha x zastavitelné území, zařízení, zastavěná plocha pozemku, plocha přestavby, plocha změny v krajině …)
  • problematika rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek,
  • práva a povinnosti oprávněného investora,
  • některé problémy při zkrácených postupech pořizování změn ÚP,
  • přechodná ustanovení č. 4 zákona č. 350/2012 Sb., a č. 3 zákona č. 403/2020 Sb.
  • náležitosti stanovisek DO a závazného stanoviska orgánu ÚP, nejčastější chyby
  • vázanost stanoviskem a závazným stanoviskem, kdy je není nutno respektovat, důsledky pozdního vydání, souhlasná závazná stanoviska mlčky, jejich náprava
  • požadavky na elektronickou verzi ÚPD,
  • nejnovější informace k jednotnému standardu ÚPD a k národnímu geoportálu územního plánování,
  • další vybrané problémy současné praxe,
  • blok dotazů a odpovědí k platnému stavebnímu zákonu.
 • II. Nový stavební zákon – nejaktuálnější informace
  • paragrafové znění nového stavebního zákona na úseku územního plánování, podrobný výklad,
  • závěrečný blok dotazů a odpovědí.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit