Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Významná novela bytového spoluvlastnictví - praktické zkušenosti + další informace o problematice bytového spoluvlastnictví

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2021
9.00 - cca 15.00
    —
21172

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

S účinností od 1. 7. 2020 byla přijata novela občanského zákoníku, provedená zákonem číslo 163/2020 Sb., ze dne 18. března 2020, která významnou měrou zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví. Lektorka se podílela na zpracování návrhu novely a na rozborech některých diskutovaných ustanovení.

Právní úprava bytového spoluvlastnictví a jeho specifika

 • Podmínky pro vznik bytového spoluvlastnictví,
 • Nová koncepce prohlášení vlastníka nemovité věci
  • Jednotky a změny při jejich převodech
  • Jednotka podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ – rozdílná pojetí jednotky a společných částí – nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
  • Různé možnosti při stanovení podílu na společných částech nemovité věci
  • Spoluvlastnictví jednotek, účast spoluvlastníků na správě domu
  • Převody jednotek, smlouva o převodu jednotky
  • Přechod dluhů při převodu jednotky
  • Zjednodušený prodej jednotky vlastníka, který porušuje svoje povinnosti
 • Práva a povinnosti vlastníků jednotek a přijaté změny
  • Změny v úpravě oznamovacích povinnosti vlastníka jednotky
  • Změny v úpravě příspěvku na správu domu podle nové právní úpravy včetně úpravy podle přechodných ustanovení
 • Změny v úpravě stavebních činností v jednotce
 • Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
 • Změny v úpravě správy domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
 • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
 • Společenství vlastníků jednotek
  • Změny v úpravě založení a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ
  • Změny v kompetencích společenství vlastníků jednotek
  • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
  • Rozhodování společenství vlastníků jednotek
  • Ochrana zájmů minoritního vlastníka ve společenství,
  • Nová koncepce žalob proti rozhodnutí orgánů společenství
  • Změny ve stanovách společenství vlastníků
  • Vztahy při rozhodování per rollam a na náhradním shromáždění
  • Zrušení společenství vlastníků jednotek
 • Služby spojené s bydlením, připravované změny
 • Aktuální judikatura
 • Diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit