Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Řešení praktických příkladů z novely zákoníku práce 2020 a 2021

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.09.2021
9.00 - cca 14.30
    —
21139

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Novela zákoníku práce 2020 a 2021 přinesla koncepční změny v personální činnosti. S nimi je spojena řada problémů, které se objevily již ve schvalovacím legislativním procesu, zejména v připomínkovém řízení, a nejsou neznámými ani v podnikatelské a nepodnikatelské praxi. Další problémy se vyskytly v průběhu půlroční účinnosti novely. V osnově semináře je nelze z časových důvodů určit taxativně, a proto se uvádějí orientačně nejtypičtější. Příklady z personální a mzdové agendy předložené před seminářem nebo v jeho průběhu budou řešeny operativně.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality z personální oblasti v den konání semináře
 • Otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno
 • Sick days, bridge days
 • Jaké přestávky se započítávají do pracovní doby
 • Novela ZP 2020 a 2021:
  • nová právní úprava dovolené (počítání na hodiny, převedení a krácení dovolené), vyšší počet odpracovaných hodin prodlužuje dovolenou
  • doručování písemností, zmaření doručení
  • zásadní změny v přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  • flexibilní formy zaměstnávání – změny: sdílené pracovní místo, dohody
  • práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, posuzování úrazů, náhrada škody)
 • Oblast před vznikem pracovního poměru
  • neexistence vstupní prohlídky
  • platný nebo neplatný pracovní poměr
  • informační povinnost zaměstnavatele, seznámení s bezpečnostními předpisy, výběrové řízení
  • smlouvy a dohody před vznikem pracovního poměru, adhezní smlouvy, příslib zaměstnání
 • Uplatnění nového občanského zákoníku
  • předpoklad průměrné rozumové vyspělosti, nepravdivé údaje zaměstnance o svých schopnostech, řešení chyb v psaní a počtech
 • Vznik pracovního poměru
  • požadavky občanského zákoníku na smlouvy a dohody, souběh funkcí, pravomoc statutárního orgánu, zaměstnávání manželů, pracovní náplň, náhrada podpisu na smlouvě
  • sick days – mimořádné pracovní volno
  • navýšení práv nad zákoník práce
  • nová směrnice EU ke sladění rodinného a pracovního života – povinnosti zaměstnavatelů
 • Vysílání zaměstnanců na práci do EU
  • rozdíly mezi vysláním a pracovní cestou
  • stejná práva a nároky
  • práva zaměstnanců z EU na trhu práce v ČR
  • mzdové vyrovnání
  • náhrada cestovních výdajů
 • Právní jednání
  • formy a obsah, neplatnost, dobré mravy, zastřené právní jednání – práce načerno, právní jednání, k němuž se nepřihlíží – způsob řešení
 • Mzdové otázky
  • změny v minimální a zaručené mzdě, rovnost ve mzdách – muži a ženy, snížení mzdy – mzdový výměr jako součást pracovní smlouvy
 • Vnitřní předpis a pracovní řád – rozdíly, nároky
 • Nároky z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • dovolená, nemocenské dávky, mateřská a rodičovská dovolená, náhrada škody, starobní důchod
 • Právní následky stresu a násilí na pracovišti – povinnosti zaměstnavatele
 • Využívání internetu a telefonu k soukromým účelům, mobil na pracovišti
 • Změny v dalších předpisech – zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění
 • Diskuse, řešení dotazů a příkladů předložených před seminářem nebo v jeho průběhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit