Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě dnes a podle nové právní úpravy - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.04.2022
9.00 - cca 14.30
    —
207295

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-103/2013 - Stavební zákon - zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě - webinář

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebním úřadům, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.

Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi dnes a podle nové právní úpravy (nový stavební zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb.), dále na obecné požadavky ve výstavbě včetně rozhodování o výjimkách a vybrané činnosti ve výstavbě. Účastníci budou rovněž informováni o posledních novelách platného stavebního zákona.

Odborný program semináře:

 • Změny v zákoně č. 416/2009 Sb., (liniový zákon)
 • Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
  • kontrolní prohlídky
  • neodkladné odstranění stavby
  • nutné zabezpečovací práce
  • nezbytné úpravy, stavební příspěvek
  • údržba stavby
  • vyklizení stavby
  • státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
  • povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
  • obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
  • vybrané činnosti ve výstavbě
 • Nový stavební zákon v rozsahu:
  • pojmy nového stavebního zákona
  • stavební právo hmotné (požadavky na výstavbu, požadavky na výrobky pro stavby, činnosti ve výstavbě, povinnosti osob zúčastněných ve výstavbě)
  • kontrola a opatření k nápravě
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit