Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání a obsahu smluv a zániku závazků z nich vzniklých. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, jakož i související soudní rozhodnutí. Pozornost bude věnována zejména praktické využitelnosti uvedených institutů v obchodním a právním životě.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  • dispozitivnost a kogentnost v novém právu
  • veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva)
  • hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  • hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  • překvapivá změna okolností
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany (adhesní smlouvy)
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • obchodní podmínky a jejich inkorporace do smlouvy
  • význam rámcové smlouvy
 • zánik závazku
  • splnění, vadné splnění, plnění aliud
  • nemožnost plnění
  • odstoupení
  • odpovědnost za vady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit