Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová pravidla pro e-commerce - nová DPH a celní pravidla pro dovoz zboží malých zásilek, nová DPH pravidla pro on-line prodej zboží konečným zákazníkům v rámci EU,
nová DPH pravidla pro poskytování elektronických služeb konečným zákazníkům v EU - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2021
9.00 - cca 14.00
    —
207276

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Milan Tomíček, Ph.D.

Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

Cena

Vložné: 2190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nová pravidla, počínaje 1. červencem 2021, vyrovnají podmínky pro podniky usazené v EU a podniky usazené mimo EU, zapojené do přeshraničního elektronického obchodování. Zároveň by měla sjednotit a zjednodušit jejich povinnosti v oblasti DPH a cel.

Nová pravidla vycházejí především z následujících hlavních změn:

  • zrušení prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku uvnitř EU (zasílání zboží) dle jednotlivých členských států a její nahrazení novou unijní prahovou hodnotou 10 000 EUR
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, resp. „MOSS“) na prodej zboží na dálku uvnitř EU i na určitá domácí dodání zboží realizovaná platformami, tržišti apod. (One Stop Shop, resp. „OSS“)
  • zavedení právní fikce, dle které podnik, který usnadňuje za určitých podmínek dodání zboží prostřednictvím on-line elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál apod.), je sám považován za osobu, která zboží obdržela a zároveň dodala (tento podnik se stává pro účely DPH „domnělým“ dodavatelem)
  • úprava pravidel pro přiřazení přepravy v rámci obchodů realizovaných prostřednictvím „domnělého“ dodavatele
  • zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě do 22 EUR
  • zavedení zvláštního dovozního režimu pro zboží dovezené ze zemí mimo EU, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (Import One Stop Shop, resp. „IOSS“)
  • zavedení zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR
  • úprava celních postupů při dovozu zboží v zásilkách o hodnotě nepřevyšující 150 EUR

Tyto změny zasáhnou všechny e-shopy, které dodávají konečným zákazníkům zboží dovážené ze zemí mimo EU (např. z Číny) nebo které dodávají zboží konečným zákazníkům do jiných členských států, popř. českým konečným zákazníkům zboží z jiných členských států.

Tyto změny budou mít též zásadní dopad na různé elektronické platformy, přes které se on-line obchody uskutečňují, které nabízí zboží jiných dodavatelů atd.

Vzhledem ke zcela novým postupům při dovozu zásilek malé hodnoty by se s těmito pravidly měly detailně seznámit i osoby poskytující poštovní nebo expresní kurýrní služby.

Samozřejmě by se měly s novými pravidly seznámit i podniky, které poskytují tak zvané elektronické služby, telekomunikační služby a služby rozhlasového a televizního vysílání.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit