Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dozorová oprávnění a postupy stavebního úřadu ve veřejném zájmu - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.04.2021
9.00 - cca 14.30
    —
207270

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-202/2021

Cena

Vložné: 2090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen zejména zaměstnancům obecních, městských a krajských stavebních úřadů, investorům, vlastníkům nemovitostí, autorizovaným inženýrům, architektům, advokátům, ale i dalším případným zájemcům, se zaměřením na možnosti stavebního úřadu řešit závadný stav staveb. Obsah semináře je zaměřen na praktické otázky s využitím judikatury správních soudů, metodických stanovisek ministerstev, zejména Ministerstva pro místní rozvoj a stanovisek veřejného ochránce práv.

Program semináře:

 • Úvod do dozorových oprávnění stavebního úřadu
  • právní rámec výkonu dozoru
  • pojem stavební závada
  • pojmy veřejný vs. soukromý zájem
  • povinnost vs. možnost stavebního úřadu
 • Kontrolní prohlídka stavby
  • důvody nařízení provedení kontrolní prohlídky stavby
  • účastníci kontrolní prohlídky
  • vstup stavebního úřadu na pozemky a do staveb
  • expertní součinnost
  • nástroje kontrolní prohlídky stavby – výzva a rozhodnutí stavebního úřadu
 • Údržba stavby
  • povinnost vlastníka stavby
  • důvod k nařízení údržby
 • Nezbytné úpravy
  • důvody nařízení nezbytných úprav
  • nařízení nezbytných úprav ve vztahu k legálnosti existence a užívání stavby
  • pojmy „veřejný zájem“ a „prokazatelně významné“ ohrožení
  • procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, obsah rozhodnutí a jeho vykonatelnost
  • pojmy „náhrada újmy“ a „stavební příspěvek“
 • Neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce
  • rozdíl mezi oběma instituty
  • procesní otázky – zahájení řízení, účastníci a jejich námitky, úkony stavebního úřadu, formy rozhodnutí a jejich vykonatelnost
 • Vyklizení stavby
  • důvody nařízení vyklizení stavby
  • procesní otázky – zahájení řízení, okruhu povinných osob, možnost spojit s jiným druhem správního řízení,
  • bytové náhrady
 • Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
  • procesní otázky – podmínky zahájení řízení, možnosti spojit s hlavním správním řízením, okruhu účastníků řízení a jejich námitky, obsah rozhodnutí
  • neurčitý právní pojem „vytvoření podmínek“ k provedení stavby, nařízení prací apod.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit