Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Nonnemann

Deset let působil na Úřadě pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. Během působení na Úřadu se zabýval především konzultační činností pro soukromé i veřejné subjekty, přezkumem rozkladů a námitek k závěrům Úřadu, zastupování Úřadu u správních soudů a jeho reprezentováním v mezinárodních pracovních či kontrolních skupinách. V letech 2016-2019 působil v MONETA Money Bank, a.s., kde vedl tým zabývající se především ochranou osobních údajů včetně implementace GDPR do všech procesů Skupiny MONETA. Od listopadu roku 2019 působí ve společnosti MallPay s.r.o., ve kterém zajišťuje celou oblast compliance a řízení nefinanční rizik.

Odborný program

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR) spolu s novým zákonem o zpracování osobních údajů upřesňují pravidla pro zpracování osobních údajů, ať už se jedná o klienty, zaměstnance nebo jakékoliv další fyzické osoby. Jednou z klíčových změn, kterou GDPR přineslo, je povinnost odpovědné osoby, správce i zpracovatele údajů, průběžně dokumentovat, že je jeho činnost v souladu s požadavky práva. GDPR pro to přináší řadu nových administrativních povinností, jako je např. povinnost vést záznamy o zpracování, řídit bezpečnostní incidenty a v některých případech o nich informovat dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, či samotné dotčené osoby, při přípravě nového zpracování dat posoudit jeho dopad a rizika pro práva dotčených osob či povinnost některých správců a zpracovatelů osobních údajů jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. GDPR rovněž upřesňuje pravidla pro výkon práv dotčených osob, jako je právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajů, právo na výmaz, na námitku proti zpracování či na přenositelnost údajů.

Dozorovým úřadem, který soulad činnosti každého správce či zpracovatele osobních údajů s GDPR posuzuje, je Úřad pro ochranu osobních údajů. Dokládání souladu s GDPR je však důležité i jiných situacích, například při auditu či jako součást compliance programu, který může právnickou osobu ochránit před trestněprávní odpovědností.

Tento seminář Vás provede tím, jak efektivně zajistit a dokumentovat soulad Vaší činnosti s GDPR a národní legislativou upravující zpracování osobních údajů a jak se nejlépe připravit na kontrolu ze strany ÚOOÚ, aby se organizace vyhnula hrozbě vysokých pokut, které GDPR přineslo.

Program semináře:

  • aktuality k vývoji legislativy a judikatury
  • novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů
  • povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo
  • jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR
  • jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke správnímu a kontrolnímu řádu
  • další subjekty, pro které dokládáme soulad s GDPR: SÚIP, orgány činné v trestním řízení, NÚKIB, audit
  • mezinárodní dozor, zapojení zahraničních dozorových úřadů, Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
  • základní principy pro zpracování osobních údajů, jak je v praxi nastavit a jak dokumentovat jejich plnění

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit