Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů,
datových schránek a digitalizace zákoníku práce - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.

Odborný program

Seminář zahrne i změny českého e-Governmentu, které 5. března 2021 definitivně schválila Poslanecká sněmovna. Jde o komplexní balíček podpory a změn českého e-Governmentu – zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756). Tento zákon přinese celou řadu změn do fungování datových schránek, využívání údajů z informačních systémů, prodloužení využívání rodných čísel, podepisování či využívání elektronické identifikace.

Seminář je zaměřen na aktuální novinky českého e-Governmentu, zejména nových zákonů – zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a novely zákona o bankách č. 49/2020 Sb., zavádějící projekt elektronické bankovní identity (bankID), na jejichž přijetí se lektor autorsky podílel. Další část semináře je zaměřena na rozsáhlé změny českého e-Governmentu vyvolané aktuálním návrhem zákona, kterým se mění mnoho desítek zákonů v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756).

Seminář volně navazuje na předchozí seminář Elektronické právní jednání (23. března 2021) a je určen pro uživatele a zájemce o služby českého e-Governmentu, zejména úředníky a další zaměstnance orgánů veřejné moci, podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory, notáře, soudní exekutory, IT specialisty, procesní specialisty, korporátní inovátory a všechny, kteří dnes přicházejí do styku s tématy právní relevance elektronického světa.

Odborný program semináře:

 • e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy
 • právní rámec elektronizace právního styku a jeho vývoj
 • Zákon č. 279/2019 Sb., kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy
 • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
 • zákon č. 49/2020 Sb. zavádějící projekt bankovní identity
 • návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756)
 • novely zákona o ověřování, notářského řádu a zákona o advokacii umožňující ověřování elektronického podpisu
 • novely zákoníku práce umožňující digitalizaci doručování a pracovněprávní agendy
 • změny fungování datových schránek
 • změny vydávání občanských průkazů
 • elektronická Sbírka zákonů a elektronická tvorba práva
 • dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit