Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi uzavírají smlouvy, musí je plnit nebo plnění očekávají, řeší prodlení dlužníků nebo jejich vadné plnění, rozhodují o započtení či odstoupení od smlouvy, která byla porušena.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na podrobné představení právních pravidel, které regulují splnění závazku – kdo má komu plnit, v jakém čase, na jakém místě, jakým způsobem. Vše je ukázáno na praktických případech a dokumentováno soudními rozhodnutími. V další části semináře je stejným způsobem představena problematika započtení nebo odstoupení od smlouvy a dalších (méně častých) způsobů zániku závazku. Zdůrazněny jsou vždy změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře:

 • Splnění
  • jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku?
  • co je to námitka nesplněné smlouvy?
  • může věřiteli poskytnout plnění někdo jiný než dlužník?
  • kdy je splnění vadné?
  • jaké zná zákoník vady a proč je důležité je znát?
  • jaká zákoník stanoví práva z vadného plnění?
  • jaká jsou pravidla pro reklamační proces?
  • kdy vzniká záruka za jakost?
  • kdy musí věřitel přijmout částečné plnění?
  • co je to ztráta výhody splátek?
  • jak funguje kvitance a jak dlužní úpis?
  • kdy se dlužník ocitá v prodlení? A kdy věřitel?
  • k čemu vede prodlení dlužníka?
 • Započtení
  • jaké jsou základní rozdíly mezi jednostranným a smluvním započtením?
  • jako pohledávku lze použít k započtení?
  • je důležité rozlišovat splnitelnost a splatnost dluhu?
  • co je to pohledávka nejistá a neurčitá?
  • proti jaké pohledávce lze započíst?
  • lze započíst proti mzdě či platu?
 • Zánik závazku bez uspokojení věřitele
  • co lze považovat za prominutí dluhu?
  • jaký je rozdíl mezi výpovědí závazku a odstoupením od smlouvy?
  • musejí být důvody pro odstoupení a pro výpověď uvedeny v samotném oznámení?
  • jaký vliv má odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetí osoby?
  • kdy je porušení smlouvy podstatné a kdy nepodstatné a jaký to má vliv na odstoupení od smlouvy?
  • jak zákoník brání šněrovacím smlouvám?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit