Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.03.2021
9.00 - cca 16.30
    —
207211

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Zákon o obchodních korporacích přinesl ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným i akciové společnosti nespočet nejasností. Mnohé vyjasnila judikatura, odborná diskuse a nakonec i velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.), jež nabude účinnosti 1. ledna 2021. Další průběžně vyvstávají, některé i v důsledku velké novely. Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, na něž praxe aktuálně naráží, zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi i existující judikatury (jejíž objem v posledním roce zvláště narostl o četná zásadní rozhodnutí) a nastínit převažující řešení. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu vývoje. Kromě velké novely (ve vztahu k otázkám zahrnutým do výkladu) seminář zohlední též návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který by měl na jaře roku 2021 transponovat do českého práva požadavky V. směrnice AML a výrazně zpřísnit úpravu této evidence, zejména pokud jde o dopady porušení povinnosti zápisu do ní (viz zvláště zákaz výkonu hlasovacího práva nezapsaného skutečného majitele, dalších osob, ve kterých je rovněž skutečným majitelem, či těch, které nemají zapsaného žádného skutečného majitele, anebo zákaz vyplatit podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích takovým osobám).

Seminář se dotkne (mimo jiných) následujících okruhů témat:

  • obchodní rejstřík / evidence skutečných majitelů
  • zrušení a zánik společnosti (včetně zrušení a výmazu „nekontaktní“ společnosti soudem bez likvidace)
  • jednání za společnost (včetně konfliktu zájmů, doručování či přičítání vědomí zástupců o právně relevantní skutečnosti)
  • valná hromada (působnost, svolání, zastoupení na zasedání, rozhodování per rollam, dodatečné hlasování, platnost / účinnost usnesení)
  • postavení člena voleného orgánu (vznik a zánik funkce, souběh s pracovním poměrem, odměňování)
  • podíl / akcie, jejich druhy a dispozice s nimi
  • tvorba a rozdělení vlastních zdrojů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit