Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky v daňové legislativě od roku 2021 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2020 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Lubomír Janoušek

specializovaný finanční úřad, odborný rada, oddělení metodiky daní z příjmů

Odborný program

Odborný program semináře:

 • k legislativním změnám
  • lhůta pro elektronicky podané přiznání
  • změna hodnotové hranice pro hmotný majetek a TZ
  • „neodpisování“ nehmotného majetku
  • mimořádné odpisy
  • časový test při prodeji nemovitých věcí
  • snížení limitu odpočtu úroků z hypoték
  • stravenkový paušál
  • zavedení paušální daně
  • zvýšení procentní hranice pro odpočet darů
  • zrušení superhrubé mzdy
 • informace k současnému stavu evidence tržeb
 • stručně k termínům a lhůtám v souvislosti s přiznáním k dani
 • rodinný závod a spolupracující osoby
 • společné příjmy a společné výdaje
 • k některým aspektům práce z domova (home office)
 • aktuální pohled na příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku
 • k cestovním náhradám při použití elektromobilu
 • dary a dědění
 • úpravy daňového základu
 • pohled na daňové aspekty při uplatnění „procentních“ výdajů (i více činností)
 • možné problémy s příjmy z nájmu/pronájmu (včetně pohledu na aspekty příjmů dosažených s pomocí ubytovací agentury)
 • k příjmům z „pronájmu“ (bez živnostenského oprávnění)
 • opravy majetku vers. technické zhodnocení majetku
 • vstupní cena pro odepisování majetku např. z dědictví
 • k motivačním a náborovým příspěvkům
 • příjem zaměstnanců ve formě zdravotních a hygienických služeb
 • finanční leasing a jeho aktuální daňový vývoj
 • obvyklé/neobvyklé úroky, apod.
 • „nové“ i „staré“ pohledávky u neúčetních jednotek
 • ke zdanění z příjmů z příležitostných činností a podmínkám pro jejich případné osvobození
 • k institutu obvyklých cen (prodej zásob, příbuznému, apod.)
 • ke změnám daňového režimu (přechody paušál – skutečnost) a související daňové návaznosti
 • možnosti přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům (např. ustanovení §24 odst. 2 písm. zc)
 • Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit