Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků - ON-LINE

Daně, účetnictví - nezisková sféra, Finanční právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Anna Velíšková

interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-57/2007 - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územně samosprávných celků - webinář

Odborný program

Seminář bude zaměřen na výklad problémových oblastí hospodaření a kontroly příspěvkových organizací územních samosprávných celků v souladu s platnou legislativou.

Účastníci zároveň získají návod, jak obstát při kontrole příspěvkové sféry podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určen všem, kteří se při své práci řídí základním zákonem pro finanční hospodaření – rozpočtovými pravidly územních rozpočtů, tj. obcím, krajům, kteří plní roli zřizovatele a samozřejmě i jimi zřízeným příspěvkovým organizacím. Navíc účastníci semináře získají návod, jak kontrolovat pomocí tzv. kontrolních listů v praxi.

Tematické okruhy:

  • základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby
  • náležitosti zřizovací listiny
  • finanční hospodaření (majetek, fondy, doplňková činnost)
  • změny v hospodaření
  • porušení rozpočtové kázně
  • kontrola hospodaření a vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p.
  • kontrola podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., ve znění p. p.
  • kontrolní listy
  • konkrétní příklady z praxe
  • diskuse a vzájemná výměna zkušeností a názorů k dané problematice

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit