Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Významná novela zákoníku práce od roku 2020 - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Odborný program

Cíl semináře

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo po několika “letech klidu“ věcnou a významnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti v polovině roku 2020 (koncepční změny týkající se dovolené pak od 1. 1. 2021).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

Představení zásadních bodů novely zákoníku práce, zejména

  • nová koncepce dovolené za kalendářní rok, která je nově (s účinností od 1. 1. 2021) počítána a čerpána v hodinách (čerpání je nicméně nadále omezeno na polovinu směny) a nárok narůstá po odpracování stanovené týdenní pracovní doby (resp. sjednané kratší pracovní doby); na změny je nutné reagovat změnou informačního systému, který zaměstnavatelé při své pracovněprávní praxi používají; současně se mění i započítávání náhradních dob do vzniku nároku na dovolenou nebo třeba krácení dovolené;
  • doručování písemností, zejména výpovědí, zaměstnancům; v této oblasti došlo k určitému uvolnění, například není povinné se před odesláním písemnosti poštou pokusit o osobní doručení v bytě zaměstnance; zaměstnanec má povinnost změnu své doručovací adresy zaměstnavateli oznámit písemně, jinak si ponese důsledky (písemnost odeslaná na dosavadní adresu bude řádně doručena);
  • změny automatického převodu zaměstnanců (například situací při outsourcingu, kdy s vyčleňovanými činnostmi přejdou i zaměstnanci, kteří tyto činnosti zajišťují či vykonávají); nově jsou v zákoníku práce uvedeny podmínky pro takový převod, například požadavek na to, aby činnosti byly po převodu vykonávány stejným nebo obdobným způsobem a rozsahem nebo aby bezprostředně před převodem existovala organizovaná skupina zaměstnanců, která byla záměrně vytvořena zaměstnavatelem za účelem výhradního nebo převážného vykonávání převáděných činností;
  • novela zavádí i novou úpravu sdíleného pracovního místa, která je však poměrně značně komplikovaná a administrativně náročná, a nelze vyloučit, že ani nebude v praxi zaměstnavateli příliš využívána;
  • změnu novela přináší i v oblasti náhrady za pohřeb a jednorázového odškodnění pozůstalých;
  • omezení odvolatelnosti z vedoucího místa; zatímco dnes Nejvyšší soud připouští možnost odvolání bez uvedení důvodu ohledně širšího okruhu manažerů (za podmínky, že to s nimi bylo sjednáno), nově je odvolání možné jen skutečně s manažery na 2 nejvyšších úrovní řízení (typicky u generálního ředitele a jemu podřízených odvětvových ředitelů);
  • novela dále implementuje i novou směrnici EU, která zavádí zvýšenou ochranu dlouhodobě vyslaných zaměstnanců, pokud jde o jejich nároky vůči vysílajícímu zaměstnavateli;
  • novela obsahuje i řadu dalších, většinou spíše upřesňujících změn.

Seznámení s dalšími novinkami a změnami pro rok 2021

  • v závislosti na časových možnostech budou účastníci stručně seznámeni i s dalšími již přijatými i připravovanými právními předpisy v oblasti pracovního práva, potažmo zásadními rozhodnutími především Nejvyššího soudu ČR, které mají dopad na každého zaměstnavatele.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit