Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní postupy podle stavebního zákona s ohledem na aktuální vývoj právní úpravy a na rekodifikaci

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.09.2021
9.00 - cca 16.00
    —
21114

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Josef Staša,CSc.

Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy,člen Legislativní rady vlády, člen České společnosti pro stavební právo

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-100/2007 - Stavební zákon ve vazbě na správní řád

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti z jeho aplikace. Součástí výkladu budou poznámky k ustanovením zákona a k vývoji judikatury, jakož i doporučení a úvahy o dalším vývoji veřejného stavebního práva, včetně reakcí na nový stavební zákon.

Odborný program semináře:

 • Charakteristika správních postupů podle stavebního zákona s důrazem na postupy podmíněné závaznými stanovisky a na zjednodušené postupy a jejich výsledky (souhlasy, veřejnoprávní smlouvy)
 • Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role dotčených orgánů
 • Soustřeďování a poskytování informací o území
 • Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
 • Integrace a spojování postupů na úsecích územního rozhodování a stavebního řádu podle stavebního zákona (společné řízení)
 • Postupy podle stavebního zákona jako tzv. navazující řízení
 • Vztah stavebního zákona a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
 • Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na výstavbu
 • Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití území (územní rozhodnutí a územní řízení); úřad územního plánování jako dotčený orgán
 • Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
 • Modifikace v území vyhrazeném regulačnímu plánu
 • Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
 • Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
 • Tzv. volný režim změn ve využití území
 • Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
 • Povolování staveb a jejich změn
 • Náhrada stavebního povolení posouzením stavby autorizovaným inspektorem
 • Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
 • Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu úřadu
 • Tzv. volný režim provádění staveb
 • Provádění změn staveb před jejich dokončením
 • Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
 • Kolaudační správní postupy
 • Rekolaudační správní postupy
 • Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
 • Nařizování některých činností vlastníku stavby
 • Výkon dozorčích činností v oblasti výstavby
 • Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
 • Projednávání přestupků podle stavebního zákona
 • Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
 • Soudní kontrola správních postupů podle stavebního zákona
 • Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí
 • Elektronizace veřejného stavebního práva

Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 21. září na e-mailovou adresu: info@bovapolygon.cz. Úprava programu je možná i na místě dohodou účastníků semináře.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit