Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účetní závěrka za rok 2020 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Odborný program

Cílem semináře je připravit účastníky na průběh práce při přípravě účetní závěrky za rok 2020, která může být v některých krocích odlišná od přechozí praxe. Dále bude výklad zaměřen na schválení účetní závěrky na valné hromadě a rozdělení zisku. Seminář je určen účetním, daňovým poradcům a auditorům, kteří budou připravovat podklady jak pro uzavření účetnictví, tak pro sestavení výkazů, pro audit a schválení závěrky na valné hromadě.

Obsah semináře:

 • 1. Novinky v účetnictví vycházející z proticovidových opatření
  • Covid nájem, Covid ubytování
  • Podmínky ze zákona o účetnictví
 • 2. Cizoměnové položky a kursové rozdíly
  • Nové interpretace Národní účetní rady
 • 3. Co s nedobytnými pohledávkami?
  • Tvorba zákonných opravných položek
  • Odpis pohledávek
  • Možnost vrácení DPH
 • 4. Zpětné uplatnění daňové ztráty, vliv do účtování o splatné a odložené dani
 • 5. Změny v zákoně o daních z příjmů týkající se hmotného majetku
  • Změna limitu pro zatřídění do hmotného majetku
  • Mimořádné zrychlené odpisy
  • Změny v oblasti nehmotného majetku
 • 6. Audit účetní závěrky, zprávy o vztazích, schválení účetní závěrky a výplata podílu na zisku
  • Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
  • Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru
 • 7. Zveřejnění účetní závěrky – změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích

Výklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit