Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, zaměstnancům pojišťoven a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou náhrady újmy.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení základních skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Sluší se připomenout, že náhrada škody i nemajetkové újmy je v novém občanském zákoníku upravena koncepčně jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Lze mluvit o zásadních změnách. Jiná pravidla jsou nastavena pro náhradu škody způsobené porušením zákona (zásah do absolutního práva, porušení ochranné normy) a jiná při porušení smlouvy. Při výkladu se upozorňuje na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře je poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • co je to újma, co škoda a co nemajetková újma?
 • jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
 • jak se změnila prevenční povinnost?
 • jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv?
 • co je to čistá ekonomická škoda?
 • jak se hradí škoda při porušení ochranného účelu normy a jak vůbec poznám, že došlo k jeho porušení?
 • jak se hradí škoda při porušení smlouvy?
 • hradí se při porušení smlouvy jen předvídatelná škoda?
 • může při porušení smlouvy požadovat náhradu škody i osoba, která není stranou smlouvy?
 • jak se odpovídá za pomocníka?
 • můžu požadovat náhradu škody přímo po zaměstnanci?
 • jak se hradí újma způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi?
 • je důležité pro náhradu škody, které zvíře škodu způsobí?
 • odpovídám za škodu způsobenou informací nebo radou?
 • jaký je rozsah náhrady škody a možnosti její limitace?
 • jak se napravuje újma na přirozených právech člověka, zejména při ublížení na zdraví?
 • mají i sekundární oběti právo na náhradu?
 • došlo ke změně při náhradě škody na věci?
 • lze žádat obchodní znehodnocení věci?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit