Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.10.2021
9.00 - cca 16.00
    —
21086

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2021 u obchodních společností a družstev. Tento seminář je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.

Část výkladu bude věnována Rozhodnutím o daňových úlevách z důvodu mimořádné události („Generální pardon“ Ministerstva financí ČR)

Odborný program semináře:

 • Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
 • Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
 • Daňově účinné náklady:
  • výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
  • výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst.2 ZDP
   – náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance
   – náklady vynaložené v souvislosti s mimořádnou událostí - COVID
   – důsledky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
   – náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu
   – náklady podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy)
   – náklady s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele
   – náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením
   – další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce
   – finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy, zákonné podmínky leasingové smlouvy
   – náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva
   – daňové dopady prodeje cenných papírů u mikroúčetních jednotek
   – účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
 • Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
  • Důsledky rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádní události ve vazbě na zákonné podmínky pro tvorbu rezerv
 • Daňově neúčinné náklady
  • pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody, peněžité tresty
  • účetní odpisy majetku nabytého výplatou ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace
  • finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
  • reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
  • náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
  • škody
 • Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
  • vyvolnění některých podmínek pro osvobození bezúplatných příjmů
  • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování,…)
  • zásadní aplikace ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) ZDP – vazba nedaňového nákladu na nezdaňovaný příjem
 • Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů
 • Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů

Poznámka: V případě, že do data konání semináře bude schválena další novela zákona o daních z příjmů, bude změnám z ní vyplývajících k přednášenému tématu věnována zvláštní pozornost.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit