Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální novinky českého e-Governmentu - zákon o právu na digitální služby, zákon o bankovní identitě, zákon kterým se mění zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci, změny občanských průkazů,
datových schránek a digitalizace zákoníku práce

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.11.2021
9.00 - cca 13.00
    —
21085

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je zaměřen na aktuální novinky českého e-Governmentu, zejména nových zákonů – zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, novely zákona o bankách č. 49/2020 Sb., zavádějící projekt elektronické bankovní identity (bankID), na jejichž přijetí se lektor autorsky podílel. Další část semináře je zaměřena na rozsáhlé změny českého e-Governmentu vyvolané aktuálním návrhem zákona, kterým se mění mnoho desítek zákonů v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci (sněmovní tisk 756).

Seminář volně navazuje na předchozí seminář Elektronické právní jednání (19. října 2021) a je určen pro uživatele a zájemce o služby českého e-Governmentu, zejména úředníky a další zaměstnance orgánů veřejné moci, podnikatele, advokáty, daňové poradce, auditory, notáře, soudní exekutory, IT specialisty, procesní specialisty, korporátní inovátory a všechny, kteří dnes přicházejí do styku s tématy právní relevance elektronického světa.

Odborný program semináře:

  • e-Government a elektronizace agend v oblasti veřejné správy
  • právní rámec elektronizace právního styku a jeho vývoj
  • elektronická identifikace podle nařízení eIDAS a zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
  • zákon č. 49/2020 Sb. zavádějící projekt bankovní identity
  • zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby
  • zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci
  • změny fungování datových schránek
  • elektronická Sbírka zákonů a elektronická tvorba práva
  • dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit