Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.05.2021
9.00 - cca 16.30
    —
207136

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. RNDr. Radek Beneš,MSc.

Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)

Cena

Vložné: 2290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V současné době představuje kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru aktuální a velmi důležité téma, které se přímo dotýká všech jeho uživatelů. V důsledku neznalosti nebo nesprávné aplikace potřebných zásad a pravidel souvisejících s výše uvedenou problematikou může docházet k výrazným, mnohdy až nevratným škodám a ztrátám, které v konečném důsledku mohou nabývat až trestně právní roviny. Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům zejména formou případových studií nezbytné, ucelené, a především praktické informace z oblasti ochrany dat v digitálním prostoru. Účastníci se zejména seznámí se způsobem aplikace kybernetické bezpečnosti do praxe, aktuálními trendy v oblasti kybernetických hrozeb včetně způsobu, jak jim čelit. Důraz bude dán především na technická řešení. V závěrečné části kurzu budou účastníkům přiblíženy trestně právní aspekty spojené s užíváním informačních a komunikačních technologií ve vztahu k zajištění potřebné úrovně ochrany dat, a to včetně možných dopadů.

Seminář je určen soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod.

Osnova semináře:

 • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
  • Význam digitálních dat pro dnešní společnost
  • Praktický příklad úniku dat
  • Co chránit
 • Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit
  • Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby
  • Typové příklady aktuálních kybernetických útoků
 • Doporučená a závazná řídící dokumentace
  • Interní řídící dokumentace
  • Standardy a normy
   – normy řady ISO 2700x z oblasti bezpečnosti informací
   – OWASP
   – NIST
 • Hlavní činnosti, jejich hrozby a vhodná opatření
  • Internet na pracovišti a online služby
  • Emailová komunikace
  • Používání informačních systémů
  • Písemná komunikace
  • Užívání IT vybavení a mobilních zařízení
  • Fyzická bezpečnost
  • Sociální inženýrství
 • Vybrané nástroje a metody pro řízení kybernetických rizik
  • Význam a přínosy řízení rizik bezpečnosti informací
  • Identifikace, analýza a hodnocení rizik
  • Metody ošetření rizik formou ochranných opatření
 • Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
  • Seznámení se praktickými zkušenostmi znalce v oblasti trestní odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
  • Nejčastější skutkové podstaty – technologické možnosti obrany a následky
 • Závěrečný interaktivní workshop
  • Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit