Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.12.2020
9.00 - cca 13.00
    —
207134

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Katarína Dobešová

Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

Cena

Vložné: 1990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout informace o novinkách ve zdaňování mezd v roce 2020 a změnách pro rok 2021. Seminář je určen pro mzdové účetní a tvůrce mzdových programů.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Změny pro rok 2021:
  • Zákon č. 386/2020 Sb. (komplexní úprava daňového režimu příjmů z prodeje nemovitých věcí a změny při uplatnění úroků z úvěrů na financování bytových potřeb).
  • Sněmovní tisk č. 910 – tzv. daňový balíček pro rok 2021 (zrušení superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně pro FO, podoba peněžního příspěvku na stravování a změna oznamovací povinnosti v § 38da ZDP).
  • Sněmovní tisk č. 861 – novela zákona o dětské skupině (přejmenování dětské skupiny na jesle).
  • Nařízení vlády č. 381/2020 Sb. (zvýšení průměrné mzdy pro rok 2021).
  • Vyhláška MF o povinných vzorech daňových tiskopisů.
 • Některá opatření související s Covid 19 (ochranná lhůta pro opožděné podání VDA DPZ, VDA DPS a DAP za rok 2019, opožděné provedení RZZ za rok 2019, kompenzační bonus pro dohodáře).
 • Generální pardon pro prominutí úroků z prodlení u zaměstnanců s formulářem A1 platným se zpětnou účinností v roce 2019 a 2020.
 • Metodický pokyn GFŘ D-45 k prominutí příslušenství daně.
 • Aktuality v roce 2020: Náhrady za vzniklou ujmu při uložení pracovní povinnosti podle krizového zákona, roušky na pracovišti, zrušené zájezdy cestovními kancelářemi poskytnuté z FKSP nebo ze sociálních fondů, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci postiženému coronavirem, home-office v době coronaviru, dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli z důvodu nedostatku práce, testování na Covid 19 uhrazené zaměstnavatelem.
 • Novela školského zákona (vzdělávání distančním způsobem).
 • Zvláštní režim vzdělávání na VŠ a posuzování doby takového studia pro účely dalších zákonů v roce 2020.
 • Doplatek na zdravotního pojištění do min. VZ při překážkách v práci na straně organizace při výpočtu superhrubé mzdy
 • Rezidenti Velké Británie v přechodném období (do 31. 12. 2020).
 • GDPR a výsledky jednání k této problematice na KVKDP (Přísp. 564/09.09.20).
 • Odchodné u strážníků obecní policie od roku 2021.
 • Vrácení již zdaněné mzdy zaměstnancem za uplynulá ZO a vypořádání přeplatku na dani.
 • Odměny členů volebních orgánů, zapisovatelů komisí pro hlasování a členů sčítacích komisí (zákon č. 350/2020 Sb.).
 • Benefit versus naturální mzda.
 • Odstupné posunuté v čase u bývalého jednatele společnosti.
 • K daňovému zvýhodnění (děti svěřené soudem do střídavé nebo společné péče obou rodičů a zletilé dítě, které uzavřelo sňatek).
 • Zajímavé judikáty.
 • K novele vyhlášky FKSP od roku 2020.
 • Dary k Vánocům.
 • Aktuálně k závěrům KV KDP a vybraným judikátům.
 • První informace k daňovým tiskopisů, dotazy posluchačů a diskuze.

Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit