Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Medicínské právo - vybrané otázky

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.12.2021
9.00 - cca 16.00
    —
21038

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je založen na výkladu zákonných ustanovení upravujících odpovědnost za škodu a nemajetkovou újmu v medicíně, a to zejména ve světle existující použitelné soudní judikatury se snahou o praktický přístup k řešení sporných otázek. Budou vysvětleny základní pojmy z některých oblastí tzv. medicínského práva. Vedle rozboru východisek k postavení pacienta a poskytovatele zdravotních služeb se pozornost zaměří na vymezení práv a povinností v těchto vztazích a následně na právní důsledky jejich porušení. Výklad se bude týkat zejména povinnosti poskytovatele k náhradě škody a nemajetkové újmy v jednotlivých případech tzv. odpovědnostních typů, tj. při porušení zákonné povinnosti, při porušení smluvní povinnosti či při naplnění některých kvalifikovaných skutkových podstat objektivních případů povinnosti hradit újmu (škoda způsobená věcí, provozní činností, na odložených či vnesených věcech). Vymezení rozsahu náhrady nemajetkové újmy doplní stručný výklad Metodiky Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví (§ 2958 o. z.) a přehled aktuální judikatury k nárokům pozůstalých osob při ztrátě osoby blízké (§ 2959 o. z.) Prezentována budou aktuální rozhodnutí civilních i trestních soudů k probíraným tématům. Předpokládá se diskuze zejména k novým, dosud ne zcela vyřešeným otázkám.

Program:

 • předpisy v oblasti poskytování zdravotních služeb
  • základní přehled
  • vztah občanského zákoníku a zákonů o zdravotních službách
  • smlouva o péči o zdraví
 • základní práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem
  • svobodný a informovaný souhlas
  • poskytování péče na náležité odborné úrovni
  • vedení zdravotnické dokumentace, přesun důkazního břemene
 • povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu
  • tzv. odpovědnostní typy ve zdravotnictví
  • postup non lege artis
  • příčinná souvislost
  • újma způsobená věcí
 • nemajetková újma
  • pojem nemajetkové újmy a škody
  • odčinění bolesti a ztížení společenského uplatnění
  • Metodika NS k nemajetkové újmě na zdraví
  • nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
 • některé otázky znalecké činnosti
 • aktuální judikatura
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit