Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novela zákoníku práce 2020 a 2021 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Od roku 2006, kdy byl přijat nový zákoník práce, jde o zásadní novelu, která zasahuje do několika oblastí: prohlubuje flexibilitu základních pracovněprávních vztahů, aniž by oslabovala ochranu postavení zaměstnance, reaguje na požadavky praxe, zejména sociálních partnerů. Dále vytváří předpoklady ke snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele a vychází z judikatury českých soudů i Soudního dvora Evropské unie. Ve srovnání s návrhem novely zákoníku práce, která se v roce 2017 nedostala do 2. čtení Poslanecké sněmovny, došlo k řadě úprav. Byla vypuštěna např. právní úprava postavení vedoucího zaměstnance, změny v pružné pracovní době a kontu pracovní doby, nestanoví se povinnosti zaměstnavatelů při předcházení stresu na pracovišti a podmínky práce z domova apod. Nově byly zařazeny např. změny navazující na dlouhodobé pracovní volno k ošetřování, zavádí se možnost pracovat na tzv. sdíleném pracovním místě, nová úprava minimální a zaručené mzdy apod.

Odborný program:

 • Poznatky a problémy z dosavadní účinnosti novely zákoníku práce
 • Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech:
  • Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti), prodloužení dovolené
  • Pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby, odpočinek po pracovní cestě)
  • Postavení vedoucích zaměstnanců (sjednání odvolatelnosti, rozvrh pracovní doby), právní jednání za zaměstnavatele, jednání bez plné moci nebo její překročení
  • Změny v dohodách o práci
  • Překážky v práci, pracovní volno, otcovská dovolená, dlouhodobé pracovní volno mimořádné pracovní volno (sick days)
  • Nová směrnice EU ke sladění rodinného a pracovního života – povinnosti zaměstnavatelů
  • Navýšení práv nad zákoník práce
  • Práce z domova, nová právní úprava (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  • Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (povinnosti zaměstnavatelů)
  • Vztah odborů a managementu (pluralita odborů)
  • Skončení pracovního poměru, nové judikáty
  • Změny v zjišťování průměrného výdělku
  • Změny v doručování písemností
  • Minimální a zaručená mzda
  • Přechod práv a povinností, nová právní úprava (prodej a pacht podniku, převedení a přemístění zaměstnavatele)
  • Srovnání novely ZP se zákonem o úřednících územních samosprávných celků (změny) – zák. č. 312/2002 Sb.
  • Sdílení pracovního místa
 • Nová směrnice EU a novela zákoníku práce
  • Vyslání zaměstnanců do EU, občané z EU na trhu práce v ČR
  • Rovnocenná práva a nároky
  • Cestovní výdaje
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech:
  • Zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • Zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci)
  • Zákon o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů, částečná nezaměstnanost (kurz arbeit)
  • Protikuřácký zákon – kouření na pracovišti
  • Trestní odpovědnost zaměstnavatelů
  • Aktuální judikatura
 • Diskuse, odpovědi na dotazy, včetně předložených pořadateli před seminářem nebo v jeho průběhu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit