Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vybrané aktuální otázky věcných práv (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.11.2020
9.00 - cca 16.30
    —
207111

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Tento seminář je možné absolvovat také prezenčně.  Podrobnosti a termíny

Lektor/lektoři

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního Právnické fakulty Masarykovy univerzity,poradkyně v mezinárodní advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH

Cena

Vložné: 2290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude probíhat (kromě klasické prezenční formy) také ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými, v právní praxi aktuálními, oblastmi věcných práv, zejména s problematikou ochrany držby a její ochrany, sousedských práv, problematikou staveb na cizích pozemcích včetně práva stavby a problematikou věcných břemen. Výklad bude doplněn také aktuální rozhodovací praxí vyšších soudů a možnými návrhy řešení v praxi vznikajících problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

 • Držba a její ochrana
  • pojetí držby, význam držby v právním řádu
  • nabytí držby
  • ochrana držby (zahrnující svépomocnou i soudní ochranu včetně podrobného výkladu procesních souvislostí a příkladů z praxe)
 • Sousedská práva
  • ochrana proti imisím, imise z pozemních komunikací a imise z úředně povoleného zařízení včetně aktuální judikatury (vymezení úředně povolených zařízení, náhrada újmy vzniklá imisemi, obrana sousedů)
  • omezení vlastnického práva včetně výkladu o vyvlastnění
  • opora pozemku a rozhrady
  • vstup na sousední pozemek
 • Stavební činnost na pozemku
  • právní tituly výstavby na cizím pozemku
  • dočasná stavba
  • přestavek
  • právo stavby (podrobně, včetně doporučení pro smluvní praxi, zápisy do katastru nemovitostí)
  • oplocení pozemku
 • Věcná břemena
  • smluvní věcná břemena (vznik, práva a povinnosti, zánik, zaměření na služebnost inženýrské sítě a služebnost práva cesty).
  • věcná břemena v energetice (právní režim tzv. „legálních“ věcných břemen – způsob zřízení, náhrady, práva a povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů)
  • ochranná pásma

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit