Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada škody v podnikání - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.06.2021
9.00 - cca 16.30
    —
207119

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální
06.12.2021
9.00 - cca 16.30
    —
207478

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

Odborný program

Cílem semináře je podrobně vyložit stěžejní pravidla, jimiž se řídí nová úprava náhrady škody / újmy a které mají dopady do právní praxe podnikatelů. Lektor upozorní na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastíní jejich možná řešení, i na pozadí komparace s unijní či zahraničními úpravami, z nichž zákonodárce čerpal při tvorbě textu nového zákoníku. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, především však četná významná soudní rozhodnutí, zvláště z poslední doby, ať již se pojí k novému právu, nebo ještě k úpravě dřívější, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.

Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:

 • relevantní obecné otázky
  • pojetí škody / újmy / škody na věci / předvídatelnost škody
  • objektivní vs. subjektivní odpovědnost
  • příčinná souvislost (včetně alternativní kauzality)
  • rozsah a způsob náhrady
  • meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
  • spoluzpůsobení škody poškozeným
  • promlčení práva na náhradu
 • kontraktní vs. deliktní odpovědnost (vs. úmyslné jednání proti dobrým mravům)
  • vymezení, předpoklady, důsledky
  • rozdílný režim náhrady při zásahu do absolutního vs. jiného práva poškozeného / prostá ekonomická újma a její náhrada
  • náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou smlouvy
  • náhrada škody způsobené jednatelem, zaměstnancem či jinou osobou, kterou smluvní strana použila k plnění svého závazku (subdodavatelem) / při své činnosti
 • podrobně ke škodě způsobené
  • nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in contrahendo)
  • vadou výrobku (product liability)
  • provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
  • informací či radou (včetně škody způsobené při výkonu advokacie)
  • na věci vnesené / odložené
 • další relevantní otázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit