Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Náhrada újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize (COVID-19) - použitelnost judikatury Nejvyššího soudu - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.03.2021
9.00 - cca 12.30
    —
207104

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavel Simon

předseda specializovaného senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje o nárocích na náhradu újmy způsobené výkonem veřejné moci

Cena

Vložné: 2090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Účastníci semináře se seznámí s judikaturou Nejvyššího soudu, která je použitelná ve vztahu k nárokům na náhradu újmy způsobené krizovými opatřeními v době koronavirové krize.

Účastníci semináře získají přehled o judikatuře NS vztahující se k:

  • povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními podle krizového zákona
  • povaze odpovědnosti státu za újmu způsobenou nezákonnými opatřeními obecné povahy a podmínkách, za kterých lze danou újmu uplatnit
  • problematice újmy (co lze považovat za odškodnitelnou újmu) a jejího prokazování
  • problematice příčinné souvislosti a jejího prokazování
  • způsobu uplatnění nároků na náhradu újmy v daných věcech a lhůtách pro jejich uplatnění
  • požadavkům na náležitosti žaloby uplatňující uvedené nároky
  • soudním poplatkům v těchto věcech

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit