Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální judikatura Nejvyššího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.11.2020
9.00 - cca 16.00
    —
207099

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Tento seminář je možné absolvovat také prezenčně.  Podrobnosti a termíny

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Cena

Vložné: 2290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude probíhat (kromě klasické prezenční formy) také ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.
Seminář představí přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu v oblasti deliktních závazků, tj. povinnosti hradit škodu a nemajetkovou újmu podle občanského zákoníku (§ 2894 a násl. o. z.). Rozbor zásadních rozhodnutí podle dřívější úpravy bude doplněn i úvahou o jejich využitelnosti podle nového občanského zákoníku.

Témata:

 • Podmínky vzniku povinnosti hradit újmu
 • Prevenční povinnost
 • Spoluzpůsobení si újmy poškozeným
 • Některé otázky medicínského práva
 • Provoz dopravního prostředku, vybrané otázky pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel
 • Regresní nárok zdravotní pojišťovny
 • Rozsah náhrady škody
 • Stanovení výše náhrady za nemajetkovou újmu
 • Nároky při poškození zdraví
 • Metodika Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě na zdraví
 • Nároky pozůstalých při usmrcení osoby blízké
 • Databáze judikatury k nemajetkové újmě (www.datanu.cz)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit