Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů - ON-LINE seminář

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.11.2020
9.00 - cca 15.30
    —
207076

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Tento seminář je možné absolvovat také prezenčně.  Podrobnosti a termíny

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Cena

Vložné: 2190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude probíhat (kromě klasické prezenční formy) také ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Stavební právo a s ním bezprostředně související správní agendy představují jednu z nejvýznamnějších ucelených oblastí činnosti veřejné správy. Jejich komplikovanost je dána, mimo jiné i jejich technickou povahou, ale také četnými novelizacemi a rekodifikacemi. Jak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak i související předpisy, jsou rovněž předmětem rozsáhlé judikatury správních soudů, případně Ústavního soudu.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní instituty stavebního práva, územního plánování, územního řízení, stavebního řádu, problematika speciálních staveb, ochrany zvláštních zájmů, v neposlední řadě také otázky správních deliktů.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Pozornost je věnována i problematice správních procesů, zahrnující mnohé speciální odchylky od obecné úpravy dle správního řádu.

V oboru práva stavebního navíc nelze posuzovat jen otázky práva správního; soudy veřejného práva se musí často vypořádat i s instituty civilistickými.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů stavebního práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře. Účastníci budou v  přednášce seznámeni s klíčovou starší, ale zejména se zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní téma semináře:

 • Stavební zákon v judikatuře správních soudů
 • V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na:
  • využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
  • zásady práce s judikaturou správních soudů
  • otázky územního plánování
  • vybrané otázky územního a stavebního řízení – účastníci a jejich postavení, koncentrace řízení, kritéria rozhodování, …
  • „zjednodušené“ postupy stavebního úřadu
  • nařízení odstranění staveb a dodatečné povolování
  • užívání staveb
  • kontrolní prohlídka, neodkladné odstranění či zabezpečovací práce, nezbytné úpravy
  • zvláštnosti řízení před soudem ve stavebních věcech atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit