Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájemní vztahy, obecná a zvláštní úprava, rozbor některých diskutovaných ustanovení nájmu bytu, aktuální judikatura k nájemním vztahům - novela ObčZ č. 163/2020 Sb., další připravované úpravy zasahující do oblasti nájemních vztahů

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.11.2021
9.00 - cca 15.00
    —
21171

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Nové pojetí nájemního vztahu, vztah nájmu a podnájmu, možnost zákazu podnájmu
 • Vztah úpravy nájmu bytu podle občanského zákoníku a podle zvláštní úpravy nájmu družstevních bytů (po novele Občz č. 163/2020 Sb.)
 • Nájem služebního bytu
 • Kogentní a dispozitivní ustanovení o nájmu bytu
 • Ochrana nájemce, zakázaná ujednání
 • Vznik nájmu bytu podle ObčZ
 • Doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její vliv na smlouvu)
 • Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
 • Nová úprava smluvní pokuty a jistota
 • Společný nájem
 • Nová úprava bydlení manželů
 • Stanovení nájemného, jeho druhy, jednostranné zvyšování a zvyšování na základě rozhodnutí soudu; slevy z nájemného
 • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby, ochrana nezletilých osob
 • Dědění nájmu
 • Skončení nájmu – dohodou, uplynutím doby, výpovědí
 • Obnovování nájmu ze zákona, na základě smlouvy
 • Výpovědní důvody
 • Náležitosti výpovědi, žaloba na neoprávněnost výpovědi a určení neplatnosti výpovědi
 • Postup při vyklizení bytu
 • Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb, informace o připravovaných změnách
 • Poskytovatel a příjemce
 • Způsob stanovení záloh a jejich změny
 • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby, sankce při neplnění povinností
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
 • Judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit