Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky 2021 v daních a účetnictví pro nestátní neziskové organizace a účetní závěrka 2020

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Simona Pacáková

Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

Odborný program

Seminář se bude věnovat aktuálním účetním a daňovým otázkám (včetně novinek) spolků (bývalá občanská sdružení), svazů, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, ústavů, církevních organizací a jiných typů sdružení, ale i dalších nestátních organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

Seminář je určen účetním a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., účetním firmám a účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům a auditorům.

Program semináře:

 • V rámci semináře se účastníci naučí vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob řádek po řádku:
  • základ vyplnění daňového přiznání – hospodářský výsledek před zdaněním – tj.
   – sestavení účetní závěrky za rok 2020 a záludnosti v účetnictví NNO
   – sestavení účetních přehledů v jednoduchém účetnictví
  • položky zvyšující základ daně
  • položky snižující základ daně
  • uplatnění daňových odpisů
  • snížení základu daně podle § 20(7) – toto snížení nemají všichni veřejně prospěšní poplatníci
 • V rámci semináře budou účastníci seznámeni se specifickými oblastmi NNO
  • kde se v daňovém přiznání uvádějí přijaté dary a jejich použití (peněžní i nepeněžní)
  • kde se v daňovém přiznání uvádí tvorba a čerpání fondů
 • Informace o zápisu skutečných majitelů do veřejného rejstříku
  • lhůta pro zápis skutečných majitelů u NNO
  • definice skutečných majitelů u NNO
  • způsob provedení zápisu
  • informační systém skutečných majitelů (ISSM)
  • evidence skutečných majitelů v procesu získávání dotací od veřejného sektoru
 • Problematika dopadů nouzového stavu na účetnictví a daně NNO
  • specifické účetní případy, které se vyskytly v roce 2020 (náhrady, dotace, posunutí termínů, promíjení dluhů, snížení nájmů, atd.)
 • Povinnost evidence tržeb u NNO od 1. 1. 2021
  • které příjmy jsou „evidovaná tržba“ u veřejně prospěšného poplatníka
  • které tržby jsou vyloučené z evidence tržeb
  • jak se připravit na evidenci tržeb
 • Informace o připravovaných změnách v účetnictví a dani z příjmů pro rok 2021
 • Průběžně odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit