Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o vodovodech a kanalizacích

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.10.2020
9.00 - cca 14.30
    —
20352

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D.

od r. 2006 pracuje ve vodárenství, nejprve jako právník a posléze jako vedoucí právní služby společnosti Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s., a po transformaci následně pro ČEVAK a.s. Od r. 2013 ve vodárenství působí jako nezávislý konzultant, věnuje se publikační a přednáškové činnosti a poradenství. Je autorem řady odborných článků z oboru práva vodárenství. Na podzim r. 2014 v nakladatelství Wolters Kluwer vyšel jeho komentář zákona o vodovodech a kanalizacích.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Právo na nezávadnou a čistou pitnou vodu a odpovídající hygienické podmínky Valné shromáždění OSN a Evropská komise prohlásily za jedno ze základních lidských práv. Hlavním prostředkem, jak toto právo naplnit, je rozvoj a trvale udržitelné provozování vodovodů a kanalizací.

Seminář se věnuje základním právním a ekonomickým otázkám, které při tom vznikají, ať v rámci právního vztahu mezi vlastníkem (provozovatelem) vodovodů a kanalizaci a státem, odběrateli či mezi jejich vlastníkem a provozovatelem navzájem.

Program semináře:

 • Údaje o právních předpisech
 • Základní zásady ZVaK
 • Věcná působnost ZVaK
 • Pojmy a definice ve ZVaK
 • Vodovodní a kanalizační přípojky a péče o ně
 • Oprávnění k pozemkům
 • Základní povinnosti vlastníka
 • Plán financování obnovy
 • Náležitosti smluv mezi vlastníky a smluv s odběrateli
 • Právo na vodné a stočné, právo na pevnou složku
 • Právní řešení neoprávněných odběrů
 • Přerušení dodávek, dočasné omezení odběru (zejm. při suchu)
 • Objem dodané pitné vody, informace o výměně vodoměru, reklamace
 • Objem odpadních vod
 • Objem srážkových vod – dlouhodobý srážkový normál, stanovení oblasti
 • Povinnost veřejné služby
 • Vodné a stočné – kalkulace ceny, jedno- a dvousložková forma ceny
 • Srážkovné a výjimky z jeho placení
 • Stručně o dopadech suché novely vodního zákona do oboru VaK
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit