Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela ZOK - obchodní korporace obecně (obecná část ZOK) - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.12.2020
9.00 - cca 13.00
    —
207025

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co. a lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Odborný program

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Dne 1. ledna 2021 vstoupí v účinnost velká novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Vedle odstranění legislativně technických chyb a nepřesností přináší nespočet věcných změn a posunů, s nimiž se korporátní praxe bude muset vypořádat.

Seminář se zaměří zejména na změny a novinky, které novela přináší v následujících oblastech:

 • obecné informace k novele – jak novelu číst a vykládat (včetně neschválených bodů)
 • vkladová povinnost
 • věcná práva k podílům (včetně tzv. negative pledge)
 • dělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně výplaty záloh na podíl na zisku a nových pravidel proti obcházení úpravy rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů (zákaz bezúplatných plnění společníkům či akcionářům)
 • vypořádací podíl (obecně)
 • notářské zápisy, přímé notářské zápisy do obchodního rejstříku
 • právnická osoby coby člen voleného orgánu
 • smlouva o výkonu funkce a odměňování
 • vznik a zánik funkce (zvláště odstoupení z funkce)
 • střet zájmů
 • diskvalifikace
 • nové povinnosti při úpadku obchodní korporace a odpovědnost za jejich nesplnění (zejména nový institut tzv. žaloby na doplnění pasiv)
 • zrušení a výmaz „nekontaktních“ společností soudem bez likvidace

Poznámky:

 • Přihlásit se můžete na celý cyklus čtyř seminářů (za zvýhodněnou cenu) nebo na vybrané semináře
 • Posluchači obdrží předem elektronicky písemné materiály, zpracované lektory

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit