Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.11.2020
9.00 - cca 16.30
    —
203412

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
08.11.2021
9.00 - cca 16.30
    —
20341

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. RNDr. Radek Beneš,MSc.

Senior konzultant v oboru kybernetické bezpečnosti, soudní znalec ICT, specializuje se na CyberCrime, trestní řízení a forenzní postupy v kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti v kyberprostoru, na elektronickou kontraktaci, digitální důkazy a právně-technické normativy (eIDAS, GDPR, ePrivacy, ZoKB, PSD2 a další)

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

V současné době představuje kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru aktuální a velmi důležité téma, které se přímo dotýká všech jeho uživatelů. V důsledku neznalosti nebo nesprávné aplikace potřebných zásad a pravidel souvisejících s výše uvedenou problematikou může docházet k výrazným, mnohdy až nevratným škodám a ztrátám, které v konečném důsledku mohou nabývat až trestně právní roviny. Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům zejména formou případových studií nezbytné, ucelené, a především praktické informace z oblasti ochrany dat v digitálním prostoru. Účastníci se zejména seznámí se způsobem aplikace kybernetické bezpečnosti do praxe, aktuálními trendy v oblasti kybernetických hrozeb včetně způsobu, jak jim čelit. Důraz bude dán především na technická řešení. V závěrečné části kurzu budou účastníkům přiblíženy trestně právní aspekty spojené s užíváním informačních a komunikačních technologií ve vztahu k zajištění potřebné úrovně ochrany dat, a to včetně možných dopadů.

Seminář je určen soukromý i státní sektor; právníky, compliance management, auditory, bezpečnostní management, IT management, pracovníky risk oddělení, ISMS specialisty, bezpečnostní konzultanty apod.

Osnova semináře:

 • Kybernetická bezpečnost a ochrana dat
  • Význam digitálních dat pro dnešní společnost
  • Praktický příklad úniku dat
  • Co chránit
 • Kybernetické hrozby a způsob, jak jim čelit
  • Co se rozumí kybernetickými hrozbami a jaké mohou mít podoby
  • Typové příklady aktuálních kybernetických útoků
 • Doporučená a závazná řídící dokumentace
  • Interní řídící dokumentace
  • Standardy a normy
   – normy řady ISO 2700x z oblasti bezpečnosti informací
   – OWASP
   – NIST
 • Hlavní činnosti, jejich hrozby a vhodná opatření
  • Internet na pracovišti a online služby
  • Emailová komunikace
  • Používání informačních systémů
  • Písemná komunikace
  • Užívání IT vybavení a mobilních zařízení
  • Fyzická bezpečnost
  • Sociální inženýrství
 • Vybrané nástroje a metody pro řízení kybernetických rizik
  • Význam a přínosy řízení rizik bezpečnosti informací
  • Identifikace, analýza a hodnocení rizik
  • Metody ošetření rizik formou ochranných opatření
 • Trestní odpovědnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
  • Seznámení se praktickými zkušenostmi znalce v oblasti trestní odpovědnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany dat
  • Nejčastější skutkové podstaty – technologické možnosti obrany a následky
 • Závěrečný interaktivní workshop
  • Shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit