Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální novinky ve zdaňování mezd v roce 2020 a 2021

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.12.2020
9.00 - cca 13.00
    —
20304

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Katarína Dobešová

Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je poskytnout informace o novinkách ve zdaňování mezd v roce 2020 a změnách pro rok 2021.

OBSAH SEMINÁŘE:

 • Aktuální legislativa.
 • Připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále: ZDP) pro rok 2021 (stravenkový paušál, změny u úroků z úvěrů na financování bytových potřeb, daňový režim náhrad výdajů za spotřebovanou elektřinu u elektromobilů a hybridních vozidel, zavedení speciální lhůty pro podání oznámení o osvobozených příjmech a příjmech, které nepodléhají zdanění v České republice v § 38da ZDP vč. změny limitu a další dílčí změny).
 • Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, ke kterým došlo z důvodu opravy zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, a to jako nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů.
 • Daňové dopady některých mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem:
  • Ochranná doba pro podání daňových přiznání k dani z příjmů bez sankce do 1. 7. 2020 a pro podání vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (plošné prominutí příslušenství daně – pokuty a úroku z prodlení).
  • Prominutí správních poplatků u žádostí o prominutí, žádostí o posečkání a dalších žádostí podaných do 31. 7. 2020.
  • Metodický pokyn ze dne 15. 4. 2020 k posečkání úhrady (odvodu) záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob na základě žádosti o posečkání po vymezené období.
  • Daňový režim peněžní náhrady u studentů při vykonání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci dle krizového zákona.
  • Opožděné provedení ročního zúčtování záloh za rok 2019 z důvodu mimořádné situace.
  • Daňové aspekty práce z domova.
  • Výpočet tzv. superhrubé mzdy je-li placeno zdravotní pojištění z rozdílu mezi nižším vyměřovacím pojistným základem a minimálním pojistným základem v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele.
 • Systém zdaňování mezd v roce 2020 (srážková daň zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení, zdaňování příjmů u zaměstnanců daňových nerezidentů, odstupné posunuté v čase, jednorázové doplacení mzdových plnění za uplynulá období, vracení již zdaněné mzdy zaměstnancem/odstupného, stabilizačního příspěvku, atd.).
 • Problematika mzdy, platu, naturální mzdy podle zákoníku práce, upozornění na nesprávné posuzování mzdového plnění a plnění vedle mzdy.
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti a problematika soustavné přípravy na budoucí povolání (zletilé děti, nový pojem „vzdělávání na dálku“, děti svěřené do střídavé nebo společné péče soudem obou rodičů, pěstounská péče a jiné).
 • Opravy chyb při výpočtu záloh a daně, ohlašovací povinnost při vzniku nedoplatku zaviněném poplatníkem.
 • Zaměstnanecké benefity a péče o zaměstnance (novela vyhlášky o FKSP přijatá s účinnost od roku 2020, rekreace, dary zaměstnancům, příspěvek na dopravu do a ze zaměstnání, péče o děti předškolního věku ze strany zaměstnavatele versus školkovné, přechodné ubytování zaměstnanců, příspěvky na penzijní a životní připojištění poskytované zaměstnavatelem, školné placené za děti zaměstnanců a jiné).
 • Aktuálně k závěrům KVKDP a vybraným judikátům.
 • Dotazy posluchačů a diskuze.

Upozornění: Výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál

Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit