Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Katastr nemovitostí a bytové spoluvlastnictví po významné novele OZ - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, dlouhodobě se zabývá problematikou katastru nemovitostí a právních vztahů k nemovitostem. Věnuje se rovněž lektorské a publikační činnosti a v současné době přednáší též na Právnické Fakultě UP v Olomouci a CEVRO Institutu v Praze.

Odborný program

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu.

Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

S účinností od 1. července 2020 se mění pasáž bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou bytového spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů a občanského zákoníku v návaznosti na novelu OZ.

Seminář je zaměřen na novou právní úpravu, budou zdůrazněny změny s uvedením, jak postupovat a předejít případnému nezdaru. Zvláštní důraz je kladen na nejčastější závady podání. Seminář je aktualizován s ohledem na nejnovější praktické poznatky z katastrální praxe a judikatury soudů.

Program:

  • Právní rámec včetně novelizací
  • Jednotky podle ZVB
  • Jednotky podle OZ
  • Označení jednotek podle ZVB a OZ podle § 8 KZ
  • Prohlášení vlastníka, obsah, náležitosti, změna
  • Smlouva o výstavbě, obsah, náležitosti
  • Společenství vlastníků jednotek – založení, vznik a co všechno katastr sleduje
  • Změna prohlášení vlastníka, kdy, jak a proč
  • Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu
  • Dotazy

Pozn.: Posluchači obdrží předem elektronicky prezentaci, zpracovanou lektorkou

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit