Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kurz pro přípravu na zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Obchodní a občanské právo (třídenní seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M.

odbor regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka

Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.Hc.

Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, lektor VŠFS, Praha

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Certifikace/Akreditace

Příprava na zkoušky insolvenčních správců

Kurzy určené pro přípravu na obecné i zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Odborný program

Program 1. dne – pondělí 5. října 2020

9.00 – 15.00 hodin

 • APLIKACE MIKROEKONOMICKÝCH KONCEPCÍ V PODNIKOVÉ PRAXI.
  • Nákupní marketing, řízení zásob, logistika.
  • Výroba: pojem, plánování, výrobní kapacita, produktivita.
  • Investiční činnost podniku, hodnocení efektivnosti.
 • MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ.
  • Výkonnost podniku, pojem, metody, ukazatele.
 • CORPORATE GOVERNANCE, PLÁNOVÁNÍ, VIZE, STRATEGIE.
  • Řízení rizik, kvalita (ISO, řízení kvality).
 • KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, ANALÝZY PŘÍČIN, MOŽNÉ POSTUPY.

Přednáší:

Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr.Hc. Industrial Advisors, s.r.o., jednatel, společník Kooperativa pojišťovna, a.s., člen dozorčí rady

Program 1. dne – pondělí 5. října 2020

15.15 – 17.00 hodin

 • FUNGOVÁNÍ FINANČNÍCH TRHŮ.
  • Investiční nástroje a finanční trhy, obchodní systém, převodní místo, vypořádací systém, centrální depozitář a evidence investičních nástrojů.
  • Garanční fond obchodníků s cennými papíry a postup při výplatě náhrad, zákaznický majetek.
  • Specifika majetkové podstaty finančních institucí, kryté dluhopisy, hypoteční zástavní listy, kryté bloky, hybridní nástroje.
  • Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 2. dne – úterý 6. října 2020

9.00 – 15.00 hodin

 • ČINNOSTI BANKY, ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ ORGÁNY BANKY, PRAVIDLA PRO OBCHODY BANKY. Postup ČNB po odnětí licence banky, likvidace banky.
 • GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU, FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ.
 • ZÁKON O OZDRAVNÝCH POSTUPECH A ŘEŠENÍ KRIZE NA FINANČNÍM TRHU.
 • Úpadek banky a družstevní záložny po odnětí licence. Úpadek obchodníka s cennými papíry, úpadek pojišťovny.
 • DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA (orgány, úvěrová komise, poradní výbory), kapitál, stanovy záložny, zvláštní pravidla pro družstevní záložny. Práva a povinnosti člena družstevní záložny. Odnětí povolení, zrušení a likvidace družstevní záložny.

Přednáší:

Mgr. Tomáš Cuník, LL.M. odbor regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce, Česká národní banka

Program 3. dne – středa 7. října 2020

9.00 – 16.00 hodin

 • ÚČETNÍ PRINCIPY, METODY A POSTUPY: Dlouhodobá nefinanční aktiva, zásoby, finanční aktiva a finanční závazky, rezervy, vlastní kapitál, struktura účetní závěrky.
 • ZOBRAZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU: čistá aktiva a vlastní kapitál (majetková a kapitálová struktura podniku).
 • ZOBRAZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU. Výnosy, náklady a výsledek hospodaření.
 • ZOBRAZENÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ PODNIKU.
 • FINANČNÍ ANALÝZA.
 • MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: klasifikace nákladů, informační nástroje pro řízení po linii výkonů (kalkulace), rozpočetnictví a plánování, informace pro řízení po linii odpovědnosti.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit