Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kurz pro přípravu na zkoušky insolvenčních správců (vzdělávání podle vyhlášky MSp č. 197/2013 Sb.) kurz B

Obchodní a občanské právo (čtyřdenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
02.11.2020, 3.11.2020, 4.11.2020, 5.11.2020
9.00 - cca 16.00 - všechny dny
    —
20282

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

JUDr. Marta Macháčková, Ph.D.

daňová poradkyně, Brno

Mgr. Ing. Jan Sviták

advokát, lektor VŠFS, Praha

Doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Certifikace/Akreditace

Příprava na zkoušky insolvenčních správců

Kurzy určené pro přípravu na obecné i zvláštní zkoušky insolvenčních správců.

Cena

Vložné: 12980 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd je v ceně vložného.

Odborný program

Program 1. dne – 2. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

 • ZÁKLADY PRÁVNÍ ÚPRAVY VYBRANÝCH OBLASTÍ OBČANSKÉHO A OBCHODNÍHO PRÁVA STĚŽEJNÍCH PRO ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  • Jednání za podnikatele / společnost (kdy jednání člena statutárního orgánu a dalších osob ne/zaváže podnikatele / společnost?).
  • Vady právních jednání a jejich důsledky (z jakých důvodů je smlouva nejčastěji zdánlivá / neplatná / neúčinná / relativně neúčinná?).
  • Promlčení práva (která práva se ne/promlčují a v jakých lhůtách?).
  • Náhrady škody (kdo a za jakých předpokladů musí poškozenému nahradit škodu?).

Přednáší:

JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M. Právnická fakulta UK Praha, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

Program 2. dne – 3. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

 • DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR, DAŇOVÉ ZÁKONY SE ZŘETELEM NA VÝKON ČINNOSTI INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ
  • Právní úprava daní a poplatků.
  • Specifika plnění daňových povinností v průběhu insolvenčního řízení.
  • Daň z nemovitých věcí.
  • Daň z nabytí nemovitých věcí.
  • Daň silniční.
  • Zásady daně z příjmů a zásady daně z přidané hodnoty.

Přednáší:

Mgr. Ing. Jan SVITÁK Advokát, lektor VŠFS, Praha

Program 3. dne – 4. listopadu 2019

9.00 – 16.00 hodin

 • ÚČETNICTVÍ SE ZŘETELEM NA ČINNOST INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE
  • Úvod do problematiky vazeb zákona o účetnictví a insolvenčního zákona.
  • Obsah a struktura účetních závěrek.
  • Účetní předpoklady a zásady za předpokladu trvání účetní jednotky a při insolvenci.
  • Dopady neexistence předpokladu trvání účetní jednotky na vykazování a oceňování aktiv, dluhů, výnosů a nákladů účetní jednotky
  • Specifické účetní případy v rámci insolvenčního řízení.
  • Odpovědnost za vedení účetnictví.
  • Výkazy a výkaznictví, využití insolvenčním správcem.

Přednáší:

Doc. Ing. Vladimír ZELENKA, Ph.D. Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE Praha

Program 4. dne – 5. listopadu 2020

9.00 – 16.00 hodin

 • DAŇOVÝ ŘÁD V INSOLVENČNÍ PRAXI
  • Správce daně.
  • Osoby zúčastněné na správě daní a zastoupení.
  • Lhůty.
  • Doručování.
  • Řízení a další postupy.
  • Opravné a dozorčí prostředky.
  • Správa daně, registrační řízení, řízení o závazném posouzení, daňové řízení, nalézací řízení.
  • Placení daní.
  • Správa daně vybírané srážkou.
  • Právní nástupnictví a vztah k insolvenci.
  • Porušení povinností při správě daní.

Přednáší:

JUDr. Marta MACHÁČKOVÁ, Ph.D. Daňová poradkyně, Brno

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit