Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vazby zákona o DPH na účetnictví

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad bude věnován návaznostem některých ustanovení zákona o DPH v platném znění na účetnictví plátců DPH. Praktické dopady budou vysvětlovány využitím příkladů, včetně jejich promítnutí do účetnictví. Účastníci budou informováni také o nejvýznamnějších připravovaných legislativních změnách od roku 2021. Dostatečný časový prostor bude vyhrazen na dotazy účastníků semináře.

Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. úplata, obchodní majetek, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, obrat),
 • zdaňovaní dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností ve vazbě na jeho uvedení do užívání a dopady na účetnictví,
 • pravidla pro fakturaci a vystavování daňových dokladů a vazby na účetnictví,
 • opravu základu daně a výše daně, včetně skont a bonusů,
 • pravidla pro opravu výše daně,
 • opravu základu daně u nedobytných pohledávek,
 • pravidla pro uplatňování odpočtu daně z časového hlediska a jeho prokazování daňovými doklady,
 • pravidla pro uplatňování odpočtu daně v částečné výši, a to zejména u dlouhodobého majetku (např. u osobních automobilů využívaných pro služební i osobní potřebu),
 • pravidla pro vyrovnání a úpravu odpočtu daně, včetně postupu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
 • zvláštní režim přenesení daňové povinnosti a jeho promítnutí do účetnictví, přiznání k DPH a kontrolního hlášení,
 • vedení evidence pro účely DPH,
 • přiznání k DPH, kontrolní a souhrnná hlášení v roce 2020 a 2021,
 • ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit