Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Praktický seminář založený na vysoce interaktivní – diskusní – metodě výměny názorů a zkušeností se zaměří na vybraná pravidla plynoucí ze zákona o veřejných zakázkách, která jsou v zadávací praxi vykládána opakovaně zkresleně, nesprávně a nepřesně a na která dostupná literatura buď neposkytuje jednoznačnou odpověď anebo ji sice poskytuje, ale možná zkresleně.

Na základě požadavků účastníků předchozích seminářů věnovaných zadávání veřejných zakázek bude do programu zařazena diskuse k zadávání veřejných zakázek v době nouzového stavu a obecně v krizovém koronavirovém období a k možným důsledkům nákupů na základě výjimek ze zákona o zadávání veřejných zakázek. Podstatná část diskuse se bude věnovat také aktualitám především ze soudní rozhodovací praxe ohledně pravidel pro používání jednacích řízení bez uveřejnění.

Posluchačům budou ilustrovány modelové případy, na nichž budou vysvětlovány vhodné a nevhodné postupy zadavatelů, které budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a s využitím rozhodovací praxe soudů. Přihlášení účastníci semináře mohou obsah a program semináře sami spoluvytvářet stanovením diskusních témat a okruhů, které mohou zaslat nejpozději do 28. 5. 2021 na adresu: info@bovapolygon.cz

Definitivní tematické okruhy budou vytvořeny na základě námětů přihlášených účastníků!

Z plánovaných tematických okruhů:

  • Nákupy v době nouzového stavu a v krizovém koronavirovém období
  • Jednací řízení bez uveřejnění v aktuální judikatuře
  • Doplňování, objasňování a změny nabídek během zadávacího řízení v aktuální judikatuře
  • Změny zadávacích podmínek a změny smluvního instrumentaria pro plnění veřejné zakázky během zadávacího řízení
  • Vztah požadavků na kvalifikaci a pravidel pro hodnocení nabídek
  • Výhrada změny závazku a změny dodavatele pro období po uzavření smlouvy
  • Dodatečné změny smlouvy na veřejnou zakázku bez předchozí výhrady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit