Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné zakázky malého rozsahu - velký seminář o zadávání malých zakázek

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář se bude zaměřovat na praktický rozbor a řešení konkrétních problémů v rámci jednotlivých fází kontraktace smluv na veřejné zakázky nedosahujících finančních limitů pro podlimitní veřejné zakázky, jež jsou v zákoně o zadávání veřejných zakázek upraveny výlučně obecným pravidlem ukládajícím povinnost dodržet zásady (včetně těch, které byly do zákona o zadávání veřejných zakázek vloženy jeho novelizací s účinností od 1. 1. 2021). Výklad bude zaměřen především na vysvětlení všech těchto zásad a na jejich promítnutí do praktické zadavatelské praxe, na povinnosti zadavatelů odvíjející se od charakteru veřejné zakázky, okruhu potenciálních dodavatelů a také zdroje financování, na varianty uvážení zadavatelů před zahájením zadávání a v jeho průběhu, na odlišnosti zadávání v zadávacím řízení a mimo zadávací řízení, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky chyb z pohledu práva veřejných zakázek, práva upravujícího rozpočtovou kázeň i z pohledu soukromého práva.

Přihlášení účastníci semináře mohou obsah a program semináře sami spoluvytvářet stanovením diskusních témat a okruhů, které mohou zaslat nejpozději do 11. září 2021 na adresu: info@bovapolygon.cz. Definitivní tematické okruhy budou vytvořeny na základě požadavků přihlášených účastníků.

Z plánovaných tematických okruhů:

 • Limity přímé a zprostředkované použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů při kontraktaci smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
 • Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu typu zadavatele
 • Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu zdroje financování (dotovaná plnění a nedotovaná plnění)
 • Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v zadávacím řízení a mimo zadávací řízení, pořadí a návaznost kroků zadavatele, povinné a dobrovolné zadávání v zadávacím řízení – rozdíly, důsledky a rizika
 • Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich promítnutí do modelových situací
 • Stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek malého rozsahu
 • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění: judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, sčítání zakázek, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
 • Interní normativní pravidla zadavatelů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • Konstrukce a obsah pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v jednotlivých případech, požadavky na otevřenost výběru dodavatele, na kvalifikaci dodavatelů a na pravidla pro hodnocení nabídek
 • Způsob komunikace při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, problémy elektronické komunikace před zadáváním, při zadávání a po skončení zadávání
 • Doplňování, objasňování a dodatečná „optimalizace“ nabídek v případě veřejných zakázek malého rozsahu
 • Smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu, pravidla a doporučení
 • Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky malého rozsahu, limity změn závazků vyhrazených předem, limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy, nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti, podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky malého rozsahu
 • Obrana dodavatelů a možnosti ingerence orgánů veřejné moci do zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit