Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Korporátní judikatura v době koronavirové - ON-LINE seminář

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Šuk

předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.

Odborný program

Seminář bude probíhat ON-LINE. Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou emailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

I v současné době Nejvyšší soud vydává řadu rozhodnutí, která významným způsobem ovlivňují výklad „nové“ právní úpravy obchodních korporací. Jejich znalost přitom může výrazně pomoci při řešení problémů, s nimiž se právní praxe dnes a denně potýká.

Tentokrát přinášíme tradiční seminář věnovaný jejich analýze v „online podobě“. Bude zaměřen na aktuální rozhodnutí přijatá (zejména) „korporačním“ senátem Nejvyššího soudu v posledních měsících, vysvětlí závěry v nich formulované a rozebere jejich dopady na řešení obdobných situací, to vše pohledem soudce pod těmito rozhodnutími „spolupodepsaného“.

Seminář je určen jak pro členy orgánů obchodních korporací a jejich společníky (členy, akcionáře), tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se problematikou obchodních korporací zabývají.

Seminář bude věnován (mimo jiné) i judikatuře řešící

 • péči řádného hospodáře (včetně výkladu § 68 z. o. k.)
 • postavení a povinnosti členů statutárních orgánů (včetně odstoupení z funkce v dobu nevhodnou)
 • odměňování členů volených orgánů
 • přezkum platnosti usnesení valné hromady (zejména úprava protestu)
 • svolání a rozhodování valné hromady (včetně výkladu úpravy protestu, způsobu hlasování atd.)
 • zápis z jednání valné hromady
 • otázky spojené s opatrovnictvím právnických osob
 • jednání za obchodní korporaci
 • přímé notářské zápisy
 • výklad zakladatelského právního jednání
 • povahu obchodního rejstříku (jde o veřejný seznam?)
 • právu společníků SRO na informace
 • atd.

Pozn.: Posluchači obdrží předem elektronicky písemný materiál, zpracovaný lektorem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit