Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přípravný kurz k absolvování realitní zkoušky podle NOVÉHO ZÁKONA O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ + REALITNÍ ZKOUŠKA

Správní a trestní právo (7 lekcí/ dnů, na závěr kurzu je zařazena realitní zkouška )

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.02.2020, 27.2.2020, 9.-11.3.2020. 17.-18.3.2020, 2. + 8.4.2020
9.00 - cca 16.30 po všechny dny, zkouška: od 14.00 hod.
    —
20219

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Tomáš Philippi

advokát - spoluautor nového zákona o realitním zprostředkování a účastnil se též legislativního projednávání daného zákona. Specializuje se mimo jiné na realitní právo a s ním související právní vztahy. Je držitelem autorizace k poskytování odborných zkoušek v oboru Obchodník s realitami pro získání odborné kvalifikace k provozování nové vázané živnosti Realitní zprostředkování dle realitního zákona. Působí rovněž na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a také jako lektor kurzů pro občanské právo a pro vzdělávání realitních zprostředkovatelů. Je autorem a provozovatelem poradenského realitního serveru „Jak na bydlení“ (http://www.jaknabydleni.cz), spoluautorem knihy „Pohledávky - Právní příručka věřitele“, Computer Press, a.s., 2006, odborných článků, apod.

Cena

Vložné: 18500 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd je v ceně vložného.

Odborný program

Proč je třeba mít realitní zkoušku?

Zájemci o provozování realitního zprostředkování (ať již formou vlastní živnosti nebo v zaměstnaneckém či jiném spolupracujícím poměru pro jiného zprostředkovatele), kteří nově dle zákona o realitním zprostředkování nebudou splňovat podmínku předepsaného vzdělání či praxe, budou moci realitní zprostředkování vykonávat mimo jiné pouze po úspěšném absolvování odborné profesní zkoušky, na základě níž získají kvalifikaci pro obor „Obchodník s realitami“.

Proč absolovovat přípravný kurz k realitní zkoušce?

Znalosti a dovednosti, které jsou nově realitní zkouškou povinně vyžadovány, značně přesahují dosud běžný standard užívaný při poskytování realitních služeb.

K získaní požadových a zkouškou podrobně ověřovaných znalostí je tak třeba odborného a hlubšího vzdělání nejen v problematice zprostředkování, ale i v řadě dalších návazných oblastí.

„S naším přípravným kurzem bude složení realitní zkoušky hračka“

Nabídka přípravného kurzu

Všem zájemcům o složení odborné realitní zkoušky nabízíme přípravný kurz pro její úspěšné zvládnutí.

Účastníci kurzu budou přehlednou a srozumitelnou formou seznámeni se všemi znalostmi a požadavky, které nově zákon pro absolvování realitní zkoušky předepisuje.

Všechny informace budou v rámci kurzů prezentovány se zaměřením na jejích skutečné praktické využití jak pro zkoušku samotnou, tak i pro následnou praxi.

Účastníci tedy nebudou zahlcování nadbytečnými a teoretickými údaji, ale vždy jen tím, co je pro zkoušku i praxi skutečně potřeba.

Učebnice kompletně shrnující probíraná témata

Každý účastník v ceně kurzu obdrží naši vlastní podrobně a přehledně zpracovanou učebnici, v níž je též obsaženo a přístupnou formou rozvedeno vše, co je obsahem jednotlivých lekcí kurzu.

Všichni účastníci si tedy vždy následně mohou zopakovat a připomenout vše, co jim bylo v rámci každé lekce sděleno, a mohou tak tuto učebnici i dále využít k pohodlné přípravě na realitní zkoušku.

Garantovaná výuka

Jako hlavní lektor výuku osobně vede a garantuje JUDr. Tomáš Philippi, který je nejen spoluautorem zákona o realitním zprostředkování, autorem jeho připravovaného komentáře pro Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. a také učebnice, kterou obdrží všichni účastníci kurzu k jednodušší přípravě na realitní zkoušku, ale také držitelem autorizace k poskytování realitních zkoušek a k vydávání osvědčení o jejich složení.

„Nechte se školit přímo od spoluautorů realitního zákona“

Realitní zkouška

Všichni, kteří přípravný kurz řádně absolvují, přitom získají veškeré nezbytné informace a znalosti, jež po nich budou vyžadovány u realitní zkoušky, kterou by u nás skládali. Nemusejí se tedy námi organizované realitní zkoušky obávat, neboť vše potřebné pro její úspěšné složení se dozvědí v rámci přípravného kurzu a absolvování zkoušky by tedy pro ně již mělo být zcela bezproblémové.

Termín realitní zkoušky je: 2. + 8. dubna 2020

Obsah přípravného kurzu

Přípravný realitní kurz vychází ze všech požadavků, které jsou k absolvování realitní zkoušky stanoveny kvalifikačním standardem pro získání osvědčení k poskytování realitního zprostředkování.

Obsah všech dále uvedených lekcí zcela odpovídá předepsané náplni realitní zkoušky dle kvalifikačního standardu „Obchodník s realitami“.

Kurz se skládá ze 7 lekcí, přičemž každá lekce je koncipována na 8 výukových hodin.

Obsah přípravného kurzu je rozdělen do dále uvedených modulových částí.

PROGRAM PŘÍPRAVNÉHO KURZU K ABSOLVOVÁNÍ REALITNÍ ZKOUŠKY

Modul č. 1 (1. až 4. lekce / 4 dny)

26. – 27. února 2020 (středa + čtvrtek) + 9. – 10. března 2020 (pondělí + úterý)

vždy od 9.00 do 16.30 hodin

Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami

1. a 2. lekce

 • Orientace v příslušných kapitolách Občanského zákoníku týkajících se činností (práv a povinností) spojených s prodejem/pronájmem nemovitých věcí
  • specifikace nemovitostí a družstevních práv, základních smluvních typů, typických omezení týkajících s nemovitostí, apod.
 • Orientace v konkrétních případech, kdy je nakládání s nemovitým majetkem omezeno (sporné vlastnictví, poznámka spornosti, dědictví, exekuce apod.)

3. lekce

 • Orientace v nezbytných náležitostech základní smluvní a procesní dokumentace používané v praxi obchodníka s realitami
  • specifika smlouvy o realitním zprostředkování, výhradní smlouvy, rizika neplatnosti těchto smluv a nová pravidla pro poskytování realitních služeb dle realitního zákona

4. lekce

 • Orientace v příslušných kapitolách Katastrálního zákona souvisejících s činností obchodníka s realitami, tzn. zejména v části I, II a III Katastrálního zákona
  • zápisy do katastru nemovitostí, vkladová řízení, překážky převodu, apod.
 • Orientace v příslušných ustanoveních Insolvenčního zákona souvisejících s nakládáním, užíváním a zpeněžováním nemovitostí
  • omezení dispozice s nemovitostmi v případě insolvenčního řízení
 • Orientace v základních daňových předpisech (daňové minimum) v platném znění při prodeji (pronájmu) nemovitostí, zejména v oblasti daně z nabytí, daně z příjmu fyzických a právnických osob ve vztahu k prodeji nebo koupi nemovitostí, daně dědické a darovací ve vztahu k nemovitostem, daně z přidané hodnoty při prodeji/pronájmu nemovitostí
 • Orientace v příslušných kapitolách zákona o hospodaření energií (zák. č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) z hlediska povinností prodávajícího/pronajímatele a z hlediska povinností obchodníka s realitami
  • průkaz energetické náročnosti a povinnosti zprostředkovatele při jeho předání

Modul č. 2 (5. lekce / 1 den)

11. března 2020 (středa) od 9.00 do 16.30 hodin

Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami

5. lekce

 • Orientace v příslušných kapitolách Stavebního zákona, tzn. zejména v části I, II, III a IV (hlava 1.)
  • základní rozlišení stavebních pojmů, povolování staveb (ohlášení, stavební povolení), černé stavby, apod.
 • Orientace v oblasti stavebnictví
  • Vysvětlení základních pojmů ze stavebnictví vážících se k nemovitostem
  • Popis alespoň 3 základních typů staveb a alespoň 2 typů nosných a nenosných stavebních konstrukcí
  • Rozlišení a popsání základních stavebních prvků
  • Popis alespoň 5 nejčastějších vad a poruch staveb majících vliv na jejich hodnotu
  • Orientace v základní stavební výkresové dokumentaci

Modul č. 3 (6. – 7. lekce / 2 dny)

17. – 18. března 2020 (úterý + středa)

vždy od 9.00 do 16.30 hodin

Orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami

6. lekce

 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
  • Vysvětlení detailních postupů a procesů při zprostředkování prodeje/koupě nemovitých věcí
  • Vysvětlení detailních postupů a procesů při zprostředkování nájmu/pronájmu nemovitých věcí
  • Vysvětlení detailních postupů a procesů při zprostředkování převodu družstevního podílu
  • Orientace v aktuálním stavu realitního trhu a v aktuálních trendech a segmentaci realitního trhu v aktuálním čase
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
  • Obsluha hardwarových zařízení v praxi obchodníka s realitami (obsluha PC, tiskáren, skeneru, fotoaparátu apod.)
  • Práce s nejčastěji používaným softwarovým vybavením v praxi obchodníka s realitami (vytvoření textového dokumentu prostřednictvím běžných textových editorů, vytvoření funkčního tabulkového dokumentu prostřednictvím tabulkových procesorů, vytvoření prezentace prodeje nemovitosti prostřednictvím softwarových prezentačních nástrojů)
  • Práce v prostředí internetu - vyhledávání požadované (zadané) informace prostřednictvím běžných internetových vyhledávačů (vyhledání inzerátů, nabídek a poptávek různého druhu nemovitostí v různých lokalitách, aplikace "filtrů" vyhledávání), vyhledání zadané informace z veřejně dostupných elektronických databází a nejpoužívanějších realitních serverů (www.cuzk.cz, justice.cz, statnisprava.cz apod.), tisk vyhledaných dokumentů a formulářů, komunikaci s klientem prostřednictvím elektronické pošty (e-mail), zasílání příloh apod.
  • Vytvoření inzerátu k prodeji/pronájmu definované nemovitosti včetně editace přiložených fotografií - tzn. vytvoření elektronického dokumentu

7. lekce

 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí
  • Orientace v základních principech marketingu při prodeji/koupi nemovitých věcí
  • Orientace v základních principech marketingu při nájmu/pronájmu nemovitých věcí
  • Orientace v oblasti inzertních médií (tištěná, internetová apod.)
  • Tvorba prezentace prodávané (pronajímané) nemovitosti a následná prezentace prodávané (pronajímané) nemovitosti
  • Vytvoření inzerátu k prodeji/pronájmu definované nemovitosti dle základních marketingových pravidel, včetně editace přiložených fotografií a umístění jej na internet prostřednictvím nejčastěji používaných realitních internetových portálů
  • Zadání inzerátu na realitní servery
 • Aplikace etického kodexu CEPI
  • Popis základních náležitosti Etického kodexu CEPI obchodníka s realitami,
  • Aplikace zásad Etického kodexu CEPI na modelových případech v praxi
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
  • Popis alespoň 4 základních principů odhadu hodnoty nemovitých věcí
  • Popis alespoň 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty komerčních nemovitostí
  • Popis alespoň 3 metod stanovení (odhadu) tržní hodnoty rezidenčních nemovitostí
  • Vysvětlení alespoň 3 základních metod a postupů tržního ocenění a jejich aplikace v praxi - modelový případ stanovení tržní hodnoty nemovitosti
  • Vysvětlení faktorů ovlivňujících tržní hodnotu jednotlivých typů nemovitých věcí -
  • Orientace v problematice finančních produktů ve vztahu k nemovitostem (nákup, prodej)

Termín přípravného kurzu o celkové délce 7 lekcí / dnů:

26. – 27. února 2020 (středa + čtvrtek) + 9. – 11. března 2020 (pondělí až středa) + 17. – 18. března 2020 (úterý + středa)

Časový rozpis jednotlivých dnů kurzu:

8.30 – 9.00 Registrace účastníků

9.00 – 10.30 Výuka

10.30 – 11.00 Přestávka, občerstvení

11.00 – 12.30 Výuka

12.30 – 13.15 Polední přestávka - oběd

13.15 – cca 16.30 Výuka

Časový rozpis ZKOUŠKY:

2. dubna 2020 (čtvrtek) – písemná část – 14.00 – 15.30

8. dubna 2020 (středa) – ústní část – zahájení ve 14.00 hodin

Pozn.: Uzávěrka přihlášek je 21. února 2020.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit