Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty po jeho novele 2020

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Personální činnost je ovlivněna aktuálními předpisy. Patří mezi ně šest let v personální praxi uplatňovaný občanský zákoník a novela ZP 2020. Seminář navazuje na tyto právní úpravy a poskytne základní přehled a výklad pojmů v této oblasti vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci včetně novely zákoníku práce 2020 a nové judikatury. Jeho předmětem je i přehled aktuálních problémů v personální praxi a jejich řešení.

Odborný program

 • Novela ZP 2020 se zaměřením na personální agendu v oblasti:
  • před vznikem pracovněprávního vztahu (vstupní prohlídka, výběrové řízení, zjišťování informací, seznámení s bezpečnostními předpisy, příslib zaměstnání, adhezní pracovní smlouva)
  • vzniku pracovního poměru a dohod o práci (faktický a konkludentní pracovní poměr, náležitosti pracovní smlouvy, sjednání mzdy, zkušební doba, benefity)
  • dovolené (dovolená po dnech, její převod a krácení, poměrná část)
  • skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, potvrzení o zaměstnání, odstupné, sdělování údajů)
 • Novela ZP 2020 se zaměřením na další oblasti, např.:
  • minimální mzda
  • doručování pracovněprávních písemností
  • sdílení pracovního místa
  • rozvržení pracovní doby
  • přechod práv a povinností, transformace, prodej, nájem firmy
 • Další oblasti personální činnosti:
  • použití nového občanského zákoníku v personálních vztazích
  • možnost zvýšení práv pro zaměstnance nad rámec zákoníku práce (nové možnosti použití principu co není zakázáno, je dovoleno)
  • základní zásady pracovního práva a jejich použití v personální praxi – zásady ochrany veřejného pořádku
  • předpisy, které musí a může vydat zaměstnavatel
  • souběh funkcí statutárních orgánů
  • jmenování, odvolání, sjednání odvolatelnosti, konkurenční doložky
  • povinnosti personálního oddělení po skončení pracovního poměru
  • úloha a postavení personalisty v dalších oblastech pracovněprávního vztahu (náhrada škody, dovolená, pracovní doba, překážky v práci)
  • personální aspekty práce z domova, při agenturním zaměstnávání a zapůjčení (dočasném přidělení) zaměstnance
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit