Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) a legislativní novinky

Pracovní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.10.2020, 14. 10. 2020
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
20202

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Marie Janšová

partnerka advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány. Dále se specializuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV), European Employment Law Association (EELA) a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Je mezinárodními právnickými ratingovými publikacemi pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty (Chambers Europe, Who’s Who Legal). Pravidelně přednáší a publikuje.

Cena

Vložné: 5580 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 260 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Oblíbený seminář pro personalisty – ty, kteří u zaměstnavatelů řeší každodenní otázky pracovního práva, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Cílem semináře je projít vybrané hlavní oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se pracovníci personálních oddělení setkávají ve své denní praxi, a v jejich rámci se zaměřit se na ty otázky a oblasti, jejichž výklad či aplikace činí obtíže. Na konkrétních příkladech z praxe i soudních rozhodnutích si ukážeme některé jejich aspekty a možná řešení. Součástí semináře jsou i informace o právech a povinnostech zaměstnavatelů s ohledem na omezení provozu jejich fungování v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a dalších aktualitách a novinkách v pracovněprávní legislativě (vč. novely zákoníku práce), jakož i o nových soudních rozhodnutích vztahujících se k projednávaným tématům zodpovídání dotazů účastníků. S ohledem na rozsah přednášené materie je obsah výkladu rozdělen do dvou dnů.

1. den semináře – 5. října 2020

Tento první seminář se zaměří na okruhy a otázky související s výběrem zaměstnanců, postupem před vznikem pracovněprávního vztahu, včetně vymezení nelegální práce a otázek zaměstnávání cizinců, vznikem pracovněprávního vztahu, rozdíly a obsahem pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, změnami pracovního poměru, ale i na otázky týkající se výkonu práce z domova (tzv. homeoffice) či zákazu konkurence. Významnou součástí tohoto dne semináře budou i informace o aktualitách a novinkách v pracovněprávní legislativě (projednávaná významná novela zákoníku práce).

Výběr témat z obsahu 1. dne semináře:

 • Zásady pracovního práva a jejich aplikace v praxi
 • Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace
 • Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru, pre-employment screening
 • Švarcsystém, rozlišení mezi outsourcingem (poskytováním služeb) a agenturním zaměstnáním, nelegální práce
 • Pracovní smlouva, DPP, DPČ – náležitosti, další obvyklá i méně specifická ujednání, konkurenční doložka, homeoffice
 • Ochrana osobních údajů zaměstnanců (GDPR v personální praxi) – stručný exkurz
 • Změny pracovního poměru – pracovní cesta, převedení na jinou práci
 • Pracovní řád, vnitřní předpisy
 • Aktuality a novinky v pracovněprávní legislativě (vč. novely zákoníku práce)
 • A další vybrané problematické otázky……

2. den semináře – 14. října 2020

Druhý den semináře se zaměří na okruhy a otázky související se skončením pracovního poměru a dále na jednotlivé kapitoly obsahu pracovního poměru – odměňování, pracovní dobu, dovolenou či překážky v práci a další. Stručně se budeme věnovat též pracovněprávní odpovědnosti, vztahu zaměstnavatele s odborovými organizacemi a problematice přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Významnou součástí tohoto dne semináře budou i informace o právech a povinnostech zaměstnavatelů s ohledem na omezení provozu jejich fungování v souvislosti s šířením nového typu koronaviru a posouzení jednotlivých překážek v práci.

Výběr témat z obsahu 2. dne semináře:

 • Praktický postup při skončení pracovního poměru; disciplinární postupy a interní šetření, hromadné propouštění, odstupné a další platby při skončení pracovního poměru
 • Odměňování – způsob určení mzdy, zásada stejné mzdy za stejnou práci, mzdové příplatky, bonusy
 • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, přesčasová práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby
 • Dovolená, překážky v práci na straně zaměstnance – návštěva u lékaře, pracovní neschopnost zaměstnance aj., překážky v práci na straně zaměstnavatele – prostoj, živelná událost, částečná nezaměstnanost, jiné překážky (a jejich aplikace v současné situaci)
 • Mateřská a rodičovská dovolená – vznik nároku, délka, práva zaměstnance, návrat z mateřské / rodičovské dovolené, otcovská
 • Pracovněprávní odpovědnost – stručný přehled
 • Spolupráce s odborovými organizacemi a zástupci zaměstnanců – stručný přehled
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – stručný přehled
 • A další vybrané problematické otázky……

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit