Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vliv insolvenčního řízení na uplatňování a vymáhání pohledávek u obecných soudů a jiných k tomu příslušných orgánů, se zvláštním zaměřením na exekuční řízení a na osud těchto nároků po skončení insolvenčního řízení
(včetně problematiky sporů z lepšího práva)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.06.2020
9.00 - cca 16.00
    —
20201

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Program přednášky (tématické okruhy):

 • Zahájení řízení týkajícího se dlužníka u obecného soudu za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.
  • Sporná řízení zahájená dlužníkem.
  • Sporná řízení zahájená jinou osobou.
  • „Nesporná“ řízení zahájená dlužníkem.
  • „Nesporná“ řízení zahájená jinou osobou.
  • Předmět řízení (peněžité a nepeněžité nároky, určovací spory).
 • Zahájení rozhodčího řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.
  • Rozhodčí doložky sjednané za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.
  • Předmět rozhodčího řízení (peněžité a nepeněžité nároky, určovací spory).
 • Zahájení jiného řízení týkajícího se dlužníka za trvání účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení.
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na dříve zahájená soudní a rozhodčí řízení.
  • před rozhodnutím o úpadku
  • po rozhodnutí o úpadku (před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku)
  • po rozhodnutí o úpadku (po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na „jiná“ (než soudní a rozhodčí) dříve zahájená řízení.
  • před rozhodnutím o úpadku
  • po rozhodnutí o úpadku (před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku)
  • po rozhodnutí o úpadku (po rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)
 • Vliv účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení na vykonávací a exekuční řízení a na správní a daňovou exekuci, jde-li o řízení:
  • zahájená před zahájením insolvenčního řízení
  • zahájená po zahájení insolvenčního řízení (před rozhodnutím o úpadku, po rozhodnutí o úpadku)
 • Účinky zpeněžování majetkové podstaty na probíhající řízení (včetně jiných než soudních a rozhodčích a včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení) týkající se zpeněžovaného majetku.
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na dříve zahájená řízení o majetkových nárocích týkajících se dlužníka.
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na možnost zahájit nalézací řízení o majetkových nárocích, které byly nebo měly být vypořádány v insolvenčním řízení.
 • Vliv výsledků insolvenčního řízení (po jeho skončení) na možnost zahájit vykonávací nebo exekuční řízení o majetkových nárocích, které byly nebo měly být vypořádány v insolvenčním řízení.
 • Význam incidenčních sporů po skončení insolvenčního řízení, jde-li o:
  • pravomocně skončené incidenční spory
  • pravomocně neskončené incidenční spory
 • Spory z „lepšího práva“.
  • Podstata sporů z „lepšího práva“.
  • Spor z „lepšího práva“ v průběhu insolvenčního řízení.
  • Spor z „lepšího práva“ po skončení insolvenčního řízení.
  • Nároky, jež nelze prosadit prostřednictvím sporu z „lepšího práva“.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit