Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování - aplikace novely stavebního zákona související s novelou zákona o liniových stavbách a podrobné informace o návrhu nového stavebního zákona

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

poradce ministryně pro místní rozvoj, spoluautor částí dosud platného i navrhovaného stavebního zákona na úseku územní plánování, spoluautor prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, zkušební komisař pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-80/2020

Odborný program

Seminář bude zaměřen na aplikaci zákona č. 47/2020 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb. (novela zákona o liniových stavbách), které velmi významně mění stavební zákon na úseku územního plánování, na další vybrané problémy současné praxe a na nejaktuálnější informace o návrhu paragrafového znění nového stavebního zákona a jeho projednávání v Poslanecké sněmovně.

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Program:

 • I. Zákon č. 47/2020 Sb., zákon č. 403/2020 Sb. a další problémy současné praxe:
  • územní rozvojový plán - nový závazný nástroj územního plánování,
  • národní geoportál územního plánování,
  • jednotný standard částí územně plánovací dokumentace,
  • změna v kvalifikačních požadavcích pro územně plánovací činnost,
  • významné změny v zkrácených postupech pořizování aktualizací a změn ÚPD,
  • změny v náhradách za změnu v území,
  • upřesnění požadavků na elektronickou verzi ÚPD,
  • sankce pro projektanta za nezpracování ÚPD v jednotném standardu,
  • přechodná ustanovení,
  • další vybrané problémy současné praxe,
  • blok dotazů a odpovědí k platnému stavebnímu zákonu.
 • II. Nový stavební zákon – nejaktuálnější informace
  • návrh paragrafového znění nového stavebního zákona na úseku územního plánování a nejaktuálnější informace o jeho projednávání v Poslanecké sněmovně,
  • závěrečný blok dotazů a odpovědí.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit