Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

(Nový) stavební zákon v judikatuře správních soudů

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.10.2021
9.00 - cca 15.30
    —
20179

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Nový stavební zákon vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, má číslo 284/2021 Sb. Na semináři bude zvláštní pozornost věnována judikatuře správních soudů a Ústavního soudu relevantní z hlediska této nové právní úpravy.

Stavební právo a s ním bezprostředně související správní agendy představují jednu z nejvýznamnějších ucelených oblastí činnosti veřejné správy. Jejich komplikovanost je dána, mimo jiné i jejich technickou povahou, ale také četnými novelizacemi a rekodifikacemi. Jak zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak i související předpisy, jsou rovněž předmětem rozsáhlé judikatury správních soudů, případně Ústavního soudu.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní instituty stavebního práva, územního plánování, územního řízení, stavebního řádu, problematika speciálních staveb, ochrany zvláštních zájmů, v neposlední řadě také otázky správních deliktů.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Pozornost je věnována i problematice správních procesů, zahrnující mnohé speciální odchylky od obecné úpravy dle správního řádu.

V oboru práva stavebního navíc nelze posuzovat jen otázky práva správního; soudy veřejného práva se musí často vypořádat i s instituty civilistickými.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů stavebního práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni s klíčovou starší, ale zejména se zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.

Základní téma semináře:

 • Stavební zákon v judikatuře správních soudů
 • V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na:
  • využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
  • zásady práce s judikaturou správních soudů
  • otázky územního plánování
  • vybrané otázky územního a stavebního řízení – účastníci a jejich postavení, koncentrace řízení, kritéria rozhodování, …
  • „zjednodušené“ postupy stavebního úřadu
  • nařízení odstranění staveb a dodatečné povolování
  • užívání staveb
  • kontrolní prohlídka, neodkladné odstranění či zabezpečovací práce, nezbytné úpravy
  • zvláštnosti řízení před soudem ve stavebních věcech atd.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit