Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem, nájemní vztahy, služby spojené s bydlením a informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Odborný program

Odborný program semináře:

 • Nájem podle obecných ustanovení ObčZ
 • Nájem bytu podle ObčZ, zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního), specifika jednotlivých druhů nájemních vztahů – problematická ustanovení v oblasti nájmu bytu
  • Vznik nájmu bytu podle ObčZ
  • Smlouva o nájmu bytu, její struktura a náležitosti včetně vzoru
  • Nájemné u nájemních vztahů existujících k 1. 1. 2014
  • Sjednávání nájemného a jeho změny po 1. 1. 2014
  • Smluvní nájemné nebo nájemné omezené v případě státních dotací na výstavbu bytů
  • Nájemné za vybavení bytu
  • Slevy z nájemného, prominutí nájemného
  • Společný nájem bytu obecně
  • Bydlení manželů, rodinná domácnost, společný nájem bytu manžely, jeho vznik, práva a povinnosti společných nájemců, zánik společného nájmu bytu, smrtí, rozvodem a další bydlení po rozvodu
  • Následky smrti nájemce, přechod nájmu na spolužijící osoby
  • Přechod nájmu na dědice
  • Skončení nájmu, výpověď, výpovědní důvody a jejich využití
  • Vyklizení a předání bytu
  • Případy poskytování bytových náhrad
 • Služby spojené s bydlením, zákon č. 67/2013 Sb., jeho novela č. 104/2015 Sb., rozsah poskytovaných služeb
  • Poskytovatel a příjemce
  • Způsob stanovení záloh a jejich změny
  • Způsob rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby
  • Práva a povinnosti poskytovatele a příjemce služeb, sankce při neplnění povinností
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
 • Informace o navrhovaných změnách v oblasti nájmu a služeb
 • Judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit