Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Významná novela bytového spoluvlastnictví - zásadní změny + další informace o otázkách bytového spoluvlastnictví

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.06.2020
9.00 - cca 15.00
    —
20181

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy. V roce 2017 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V současné době je v legislativním procesu významná novela bytového spoluvlastnictví, jehož úprava je obsažena v občanském zákoníku. Účinnost projednávané úpravy lze očekávat v roce 2020, předpokládáme, že novela bude do data konání semináře přijata nebo bude legislativní proces v závěrečné fázi. Lektorka se významnou autorskou měrou podílela na zpracování návrhu novely. Účastníci proto budou o této novele podrobně informováni.

Obsahem semináře budou také další praktické otázky související s právní úpravou bytového spoluvlastnictví.

Odborný program semináře:

 • A) Návrh novely ustanovení o společenství vlastníků jednotek
  • Navrhované změny
   – Založení a vznik společenství vlastníků jednotek
   – Úprava prohlášení vlastníka
   – Práva a povinnosti vlastníka
   – Přechod dluhů při převodu jednotky
   – Úprava předkupního práva
   – Zjednodušený prodej jednotky
   – Správa bez vzniku SVJ jako právnické osoby
   – Přezkoumání rozhodnutí soudem
   – Další navrhované změny, včetně pozměňovacích poslaneckých návrhů
 • B) Stávající platná úprava
 • Bytové spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
 • Vznik jednotek a jejich převody
  – Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ
  – Stanovení podílu na společných částech nemovité věci
  – Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce
  – Problematika pozemků zastavěných domy a pozemků souvisejících
  – Způsoby vzniku jednotky
  – Prohlášení a jeho náležitosti, vady prohlášení a jejich odstranění, změny prohlášení
  – Převody jednotek, předkupní právo
  – Spoluvlastnictví jednotek a předkupní právo
  – Práva a povinnosti vlastníků jednotek
  – Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
  – Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny, úhrada služeb spojených s bydlením
  • Správa domu a pozemku, věcné vymezení činností týkajících se správy domu a pozemku
  • Správa domu a pozemku bez vzniku společenství vlastníků jednotek, osoba odpovědná za správu domu, její kompetence, možnosti odvolání
  • Společenství vlastníků jednotek
   – Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů (problematika tzv. odloženého vzniku společenství a správa společných částí v období bez právnické osoby)
   – Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
   – Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
   – Kompetence společenství vlastníků jednotek
   – Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost orgánů společenství
   – Rozhodování společenství vlastníků jednotek
   – Přezkoumání rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek soudem
   – Stanovy společenství vlastníků jednotek jejich náležitosti a jejich změny
   – Zrušení společenství vlastníků jednotek
  • Aktuální judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit