Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Společné jmění manželů

Obchodní a občanské právo (dvoudenní seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
03.06.2020
9.00 - cca 16.30
    —
201651

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
04.11.2020
9.00 - cca 16.30
    —
201652

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální
03.11.2021, 4.11.2021
9.00 - cca 16.30
    —
20165

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

Seminář bude zaměřen na následující otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím tématům:

 • společné jmění manželů a přechodná ustanovení (obecná přechodná ustanovení, speciální přechodná ustanovení, přechodná ustanovení k pozemkům a stavbám)
 • SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy
 • problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti
 • správa majetku ve společném jmění manželů
 • modifikace společného jmění manželů rozhodnutím soudu (exkurs)
 • určovací žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene, určovací žaloby ve vztahu ke společnému jmění manželů vyplývající ze zákona
 • ochrana majetku ve společném jmění manželů ve vztahu ke třetím osobám (princip relativní neplatnosti)
 • vztah společného jmění manželů k podílovému spoluvlastnictví
 • vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů
  • a) přechodná ustanovení k vypořádání společného jmění manželů
  • b) procesní způsoby vypořádání SJM (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodčí řízení)
  • c) hmotněprávní způsoby vypořádání SJM
  • d) rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se SJM
  • e) procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení)
  • f) oceňovací pravidla a vypořádání SJM
  • g) disparita podílů a vypořádání SJM
  • h) problematika tzv. odklonů finančních prostředků tvořících součást společného jmění
  • i) vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení
  • j) předpokládané změny v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu České republiky – senátu 22 Cdo

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit